7000 vogntog fjernet fra smale fylkesveier i Agder

Voss Vann på Vatnestraum i Agder sender store mengder kildevann tappet på flasker ut på verdensmarkedet. Nå fjernes opp mot 7000 vogntog årlig fra et smalt og svingete vegnett. Hver eneste dag går det fra nå av et helt godstog fra Vatnestraum til Kristiansand havn.

Fra Vatnestraum sidespor i Iveland kjører nå godstogene direkte til Kristiansand Havn der kildevannet skipes ut i verden. (Foto: Njål Svingheim, alle)

Kildevannet fra Voss vann har etablert seg som en stor eksportør på verdensmarkedet. I fjor ble hele 100 millioner flasker med vann på eksklusive glassflasker sendt til store markeder som USA, Australia, Europa og Kina. Volumet er så stort at et helt tog fylles opp hver eneste dag, 100 containere i uken. nn

Miljø og trafikksikkerhet
Åpnet sidespor: Ordfører Gro - Anita Mykjåland i Iveland og fabrikksjef John Helge Austgulen ved Voss Vann.Bedriften ligger i Iveland kommune og nær inntil tidligere Vatnestraum stoppested på Sørlandsbanen. Etter hvert som produksjonen stadig har økt så har bedriften blitt mer og mer opptatt av å undersøke mulighetene for å flytte transportene over fra vogntog på vei til godstog på bane. Hele fem skoleveier ligger langs veien fra Kristiansand til Vatnestraum. – Miljø og sikkerhet er svært viktige elementer for oss, sier fabrikksjef Jan Helge Austgulen ved Voss Vann. Et spleiselag der flere aktører er med har nå gjort dette mulig. Han ønsker flere bedrifter velkommen til industriområdet, som nå kan skilte med eget sidespor og lastegate. Staten bidrar gjennom Jernbanedirektoratet og Bane NOR med såkalte sidespormidler, og Iveland kommune sammen med Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner bidrar med omtrent like mye, det vil si om lag 10 millioner kroner hver.


Godstog for industrien
Fornøyde: Områdedirektør Stian Wesøy i Bane NOR og jernbanedirektør Elisabeth Enger er fornøyde med at vannet fra Voss Vann nå går på bane.Det nye sidesporet er elektrifisert og er nesten 700 meter langt. Fra Vatnestraum ned til Kristiansand havn er det om lag 35 kilometer. – Dette er en avstand som vi ofte hører er for kort til at det er lønnsomt med jernbanetransport, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. Her beviser vi nå det motsatte. - Dersom infrastrukturen er på plass og volumene store nok så er jernbanen konkurransedyktig også på kortere distanser, sier hun. – Dette er også et godt eksempel på hva som er mulig når flere instanser samarbeider, sier Enger. - I den neste Nasjonale transportplanen legges det opp til en større satsing på godstrafikken, og slike transporter for industrien blir et viktig satsingsområde, legger hun til.  – For oss i CargoNet er det veldig gledelig å vise at jernbanetransport er godt egnet når volumene er riktige, sier direktør Arne Fosen. Heltog for industrien er et eget forretningsområde i CargoNet.

I Kristiansand har Bane NOR fornyet flere skiftepor på stasjonen med tilknytning til havna, mens selve havnesporet også er rustet opp i regi Kristiansand Havn.
Containerne med kildevann lastes direkte på tog inne på Voss Vann sitt fabrikkanlegg.