Åpent møte for næringslivet om godssatsing i Nasjonal transportplan

Jernbanedirektoratet inviterer næringslivet til et åpent møte for å gjennomgå godssatsingen i regjeringens stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2018 - 2029. Møtet finner sted i Posthuset i Oslo sentrum torsdag 27. april kl. 1300 - 1500.

Tømmertog på Elverum. Her legges det opp til både elektrifisering og ny tilsving for godstrafikken. (Foto: Njål Svingheim)
Jernbanedirektoratet inviterer næringslivet til et åpent møte for å gjennomgå godssatsingen i regjeringens stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2018 - 2029. Møtet finner sted i Posthuset i Oslo sentrum torsdag 27. april kl. 1300 - 1500.

Program for møtet:

  • Orientering om godssatsningen i NTP – hovedinnretning, økonomiske rammer, prioriteringer og føringer for videre arbeid. Ved Elisabeth Enger, Jernbanedirektør
  • Godspakken – hvilke tiltak inngår og hvilke muligheter gir godspakken næringslivet? ved Roger Kormeseth, som jobber med godssatsing for Jernbanedirektoratet
  • Hva nå? – kort orientering om den videre prosessen og tiltak til implementering i 2017
  • Diskusjon -  åpen diskusjon om tiltak, prioritering og fremdrift

Her er noen hovedpunkter om godstrafikk i regjeringens Stortingsmelding om NTP
I perioden er det foreslått 18 milliarder kroner for gods-tiltak i en «godspakke»., blant annet:

  • Elektrifisering av Solørbanen Kongsvinger – Elverum og Rørosbanen Hamar – Elverum
  • Nye tilsvinger som forenkler togframføringen i Hokksund, Elverum og Kongsvinger
  • Oppgradering av Alnabru godsterminal for bedre drift og effektivitet
  • Oppstart for bygging av ny godsterminal på Torgård ved Trondheim
  • Oppgraderingstiltak på en rekke godsterminaler
  • Forlengelse av eksisterende og bygging av nye kryssingsspor på flere baner

- Les mer om NTP: https://www.jernbanedirektoratet.no/no/aktualiteter/2017/nasjonal-transportplan/