Ber næringslivet om innspill til godspakke

Jernbanedirektoratet samlet torsdag en rekke representanter for næringslivet. Hovedtema var den nye godspakken for jernbane som ligger inne i forslaget til ny Nasjonal transportplan (NTP).

Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund smilte bredt da Elisabeth Enger presenterte godstiltakene i nasjonal transportplan for 2018-2029.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger redegjorde for hovedtrekkene i NTP for 2018-2029, med vekt på de 18 milliarder kronene som er øremerket godstiltak på bane. 5,5 av disse milliardene er tenkt brukt i første planperiode, fram til 2024.

Administrerende direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund var blant dem som roste jernbanedirektøren og «godsgeneral» Roger Kormeseth for den innsatsen som allerede er nedlagt.
Elisabeth Enger kvitterte med å understreke at det er utført et godt faglig arbeid både fra skognæringen og andre deler av næringslivet. Samtidig påpekte hun at de som vil frakte gods på bane, har mulighet til å påvirke handlingsprogrammet for jernbanen. Dette for å sikre størst mulig effekt og samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

I planen som ennå ikke er vedtatt av Stortinget, er halvparten av pengene tenkt brukt på en rekke ulike terminaltiltak og over 40 prosent på kapasitetsøkende tiltak. Dessuten foreligger det planer om å elektrifisere jernbanestrekningen Hamar-Elverum-Kongsvinger. Kombinert med nye tilsvinger vil det bety at godstogene via Gudbrandsdalen kan kjøre strake vegen ut av landet og blant annet bruke 1,5 time mindre fra Hamar til Kongsvinger enn i dag.
Elisabeth Enger poengterte at pengene skal bevilges i årlige statsbudsjett. Derfor vil det være enklere å få økte bevilgninger om tallene igjen peker oppover på gods på bane.

- Vi trenger å bli enige om hva som er de rette tiltakene, sa jernbanedirektøren og lovet at det nye halingsprogrammet for jernbanen vil bli utformet i nært samarbeid med næringslivet.

Jon Austrheim i Schenker AS i har i årevis kjempet for mer godstrafikk på bane og har klare meninger om hvilke tiltak som trengs på kort sikt. Det er slike innspill representanter for Jernbanedirektoratet merket seg under torsdagens møte.