330 tonn bru skiftet ut ved Egersund

Helgens operasjon med utskifting av bru og fjerning av jernbanefyllingen i Launessundet ved Egersund har gått etter planen, opplyser Bane NOR. Dermed åpnet Sørlandsbanen igjen som planlagt sent mandag kveld.

Tungt: Her heiser to kranfartfartøyer den 330 tonn tunge nye brua inn i jernbanetraseen i Launessundet. (Dronefoto: Nordic Unmanned)
Den nye brua ble bygget ferdig hos Aker Solutions i Egersund og ble fraktet på lektere derfra inn til Launessundet, der to store kranfartøyer løftet den inn i jernbanetraseen. Hele operasjonen er gjennomført på 96 timer. I løpet av sommeren ble det utført forberedende arbeider på Launes. Det ble bygget nye betonglandkar i begge ender, i tillegg til et nytt betongfundament på midten.  Den nye brua er 54 meter lang og veier 330 tonn.

Sørlandsbanen krysser Launessundet på tre bruer. I 2016 ble brua Launes 1 skiftet ut og nå var turen kommet til Launes 3. Den midtre brua, Launes 2, trenger ikke å skiftes ut. Launes 1, som ble byttet i fjor, og Launes 3  var begge svekket av korrosjon og måtte derfor skiftes ut. Bruenes fundamenter hadde også flomskader etter storflommen høsten 2015. 

Prosjektsjef Arne Bujordet (tv) og byggeleder Kurt Jensen i Bane NOR område sør er fornøyde med at alt gikk etter planen i den store operasjonen. (Foto: Njål Svingheim)

Det er Aker Solutions som har kontrakten på både byggingen av den nye brua og gjennomføringen av selve operasjonen. Kontrakten har en verdi på om lag 65-70 millioner kroner.

Det hører også med til historien at Bane NOR nå har bestemt seg for å ta kostnadene ved å sikre gangbrua på stedet. Gangbrua tilhører Egersund kommune og ligger i en mye brukt turvei. Dermed kan gangbrua åpnes igjen for gående og syklende om tre-fire uker.  

Fakta:

Dette er utført  i løpet av 96 timer:

  • Fjerning av kontaktledningsanlegget
  • Eksisterende skinnegang og bru heist bort
  • Gamle landkar og masse fjernet for å gjøre plass til ny bru.
  • Fjerning av masse for å øke vanngjennomstrømningen under ny bru 
  • Ny bru heist inn
  • Nytt spor i pukkballast lagt på den nye brua
  • Kontaktledningsanlegget reetableret, inkludert to nye master

Oversikt over Launessundet før brubyttet siste helgen i august: Brua nærmest er Launes 1 som ble byttet i 2016. Jernbanefyllingen og den 10,6 meter lange Launes 3 under togsettet på bildet er nå erstattet av en ny bru på 54 meters lengde. Den nye brua er av samme type som Launes 1. (Foto: Njål Svingheim)