Buss og lokaltog forenes i Rogaland

Jernbanedirektoratet og Kolumbus har i dag inngått avtale om rute-, takst og billettsamarbeid i Rogaland. Avtalen sikrer en sømløs reise med buss og lokaltog i Rogaland med likt takst- og billettsystem, samt korresponderende avgangstider.

Styreleder i Kolumbus AS Rolf Roverud og jernbanedirektør Elisabeth Enger signerte avtalen 7.september. (Foto: Njål Svingheim)
Avtalen er inngått som et grunnlag i forbindelse med konkurranseutsettingen av togtrafikken på Sørlandsbanen og vil senest tre i kraft ved trafikkstart i juni 2019.

– Snart skal du kunne kjøpe en enkeltbillett fra Klepp til Randaberg, og den samme billetten skal gjelde både på toget til Stavanger sentrum og videre til Randaberg med buss, sier direktør Odd Aksland i Kolumbus, som håper avtalen kan tre i kraft så rakst som mulig.

Det er i dag mulig å bruke Kolumbus månedsbilletter på lokaltoget.  Avtalen innebærer at også Kolombus sine enkeltbilletter blir gyldige på Jærbanens lokaltog. Det betyr betydelig lavere priser for kundene på de lengre reisene med enkeltbillett og full overgangsrett tog/buss. Kundene trenger bare å forholde seg til Kolumbus sin takst og sonestruktur i området uavhengig av hvor kunden kjøper billetten. Kolumbus’ reisevilkår og reisegaranti vil også gjelde på lokaltoget.

– Det skal bli enda lettere å sette bilen igjen hjemme, sier Aksland. Avtalen skal også sikre bedre korrespondanser mellom buss og lokaltog og lettere tilgjengelig reiseinformasjon for hele reisen, uavhengig av transportmiddel. Kollektivtransporten på Nord-Jæren vil bli markedsført som ett, sammenhengende system.  Lokaltogene vil bli profilert som en del av Kolumbus ruteopplegg.

–  Gjennom godt og tett samarbeid med Kolumbus har vi fått en avtale som skal bidra til enda flere kollektivreiser, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.
– Vårt siktemål er å oppnå tilsvarende avtaler i flere deler av landet slik at vi fyller den rollen Jernbanedirektoratet har fått med å oppnå bedre samspill mellom tog og øvrig kollektivtrafikk, legger Enger til.

Både for Kolumbus og togoperatøren vil avtalen gi gode insitamenter til å oppnå vekst i trafikken. Den vil også kreve mindre bruk av administrative ressurser i forbindelse med avregning av trafikkinntekter mellom partene. 

Kontakt:  Direktør Odd Aksland, Kolumbus AS, tlf  907 83 041
Direktør  persontrafikkavtaler Dagfinn Berge, Jernbanedirektoratet, tlf 952 28 231

Lokaltogene på Jærbanen skal inngå i Kolumbus' rute og takstsystem som en følge av den nye avtalen. Fra Bryne st. (Foto: Njål Svingheim)

Lokaltogene på Jærbanen skal inngå i Kolumbus' rute og takstsystem som en følge av den nye avtalen. Fra Bryne st. (Foto: Njål Svingheim)