Bymiljøavtale signert med Oslo og Akershus

Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet signerte 25.januar bymiljøavtalen for Oslo og Akershus. Avtalen innebærer både jernbaneinvesteringer, utbygging av Fornebubanen og en rekke andre tiltak med mål om at biltrafikken ikke skal vokse.

Bymiljøavtale på plass: Fv: Fylkesordfører Anette Solli i Akershus, byrådsleder Raymond Johansen i Oslo, samferdselsminister Ketil Solvik - Olsen, jernbanedirektør Elisabeth Enger, byråd for miljø og samferdsel i Oslo Lan Marie Berg, direktør Lars Aksnes i Statens vegvesen og fylkesrådmann Tron Bamrud i Akershus. (Foto: Øystein Grue)

Bymiljøavtale på plass: Fv: Fylkesordfører Anette Solli i Akershus, byrådsleder Raymond Johansen i Oslo, samferdselsminister Ketil Solvik - Olsen, jernbanedirektør Elisabeth Enger, byråd for miljø og samferdsel i Oslo Lan Marie Berg, direktør Lars Aksnes i Statens vegvesen og fylkesrådmann Tron Bamrud i Akershus. (Foto: Øystein Grue)

- Dette er en viktig avtale for landets tettest befolkede område, sa samferdselsminister Ketil Solvik Olsen som var til stede ved signeringen av avtalen. Staten forplikter seg til å bidra med 50% av kostnadene til infrastruktur til kollektivtrafikken. Slik infrastruktur er dyr å bygge og på denne måten kan vi få fortgang i prosessene med å få til gode løsninger, sa Solvik – Olsen.

Fornebubanen
Det største enkeltprosjektet i avtalen handler om Fornebubanen. Dette er en ca 8 kilometer lang ny T-banestrekning som skal bygges fra Majorstua via Skøyen og Lysaker til Fornebu. Kostnadene for denne banen ble i 2014 anslått til vel 11 milliarder kroner. - Dette er svært viktig for å få finansiert og gjennomført Fornebubanen, sa byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen.  - For Akershus er det utrolig deilig at vi nå har avtalen på plass, sa fylkesordfører Anette Solli. Tre kilometer av Fornebubanen vil gå i Akershus. Oslopakke 3 vil inngå som en del av bymiljøavtalen. Etter at Stortinget har vedtatt Nasjonal transportplan for 2018 – 2029 blir Oslopakke 3 revidert. Da kan det bli aktuelt å forhandle om statlig delfinansiering av andre store fylkeskommunale kollektivtrafikktiltak, som nytt signalanlegg for T-banen, baneløsning for Nedre Romerike og ny sentrumstunnel  i Oslo.

Statlige midler i avtalen:

  • Penger til strekningsvise prosjekter på jernbane og riksveg i området (full statlig finansiering)
  • 50% av kostnadene til Fornebubanen
  • To milliarder til fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk, sykling og gange
  • Belønningsordningen for kollektivtransport, nå 280 millioner per år inngår i avtalen •Statlig kjøp av persontransport på tog i området

Bymiljøavtaler og byvekstavtaler
Bymiljøavtaler er avtaler mellom Staten og byområder om bidrag for å utvikle og forbedre kollektivtrafikk og for å fremme målene om at veksten i trafikken i slike områder skal tas med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. Avtalen som nå er inngått mellom Staten og Oslo og Akershus og den som er inngått med Trondheim er bymiljøavtaler. Framover vil slike avtaler hete byvekstavtaler og i sterkere grad også inneholde forpliktelser om arealutvikling.

Flere byområder kommer
Oslo og Akershus er det andre byområdet i landet som får på plass en slik bymiljøavtale. Bare Trondheim har en slik avtale fra før, men flere andre by-områder står for tur og ønsker seg slike avtaler. det skal også inngås slike avtaler med Bergensregionen, Nord-Jæren, Kristisansandsregionen, Buskerudbyen, Grenlandsområdet, Nedre Glomma-regionen og Tromsø.

Skissen gir en idé om mulighetene på Skøyen i framtiden. (Illustrasjon: Ruter)

Skissen gir en idé om mulighetene på Skøyen i framtiden. (Illustrasjon: Ruter)