Ber om tilbud på dobbeldekkere

Det er besluttet at det skal innhentes anbud på to-etasjes tog. - Den formelle utlysningen vil komme om kort tid og Norske tog AS vil trolig gi en frist for å levere tilbud rundt årsskiftet. Målet er å øke kapasiteten på Østfoldbanen.

 Dobbeldekkertog i intercitytrafikk i Sveits. Lokomotivet er av samme type som norske El18. (Foto: Njål Svingheim)

Jernbanedirektoratet har pålagt togmateriellselskapet Norske tog AS å innhente tilbud på toetasjes tog. Målet er å bedre situasjonen med overfylte tog på Østfoldbanen.  Norske tog AS vil om kort tid lyse ut et anbud for anskaffelse eller leie av slike tog. Innleie av standard togtyper kan være mest aktuelt på grunn av kortere leveringstid. Sveits er ett av en rekke land der flere ulike typer dobbeldekkere er i trafikk, både på intercity- og på lokalstrekninger.

- I vår ble det sendt ut en forespørsel for å kartlegge markedet, en såkalt RFI, Request for interest, noe som har resultert i flere interesserte leverandører, sier Dagfinn Berge som er direktør for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet. Nå kommer selve forespørselen, så skal vi vurdere tilbudene når vi får dem inn, sier Berge.

I tillegg til å sette inn tog med større kapasitet ses det også på mulighetene for å få til flere avganger sør for Ski før utbyggingen gjennom Mos er ferdig. Blant annet blir det vurdert om det kan bygges et vendespor på strekningen for å få flere tog som kan betjene Ås og eventuelt Vestby stasjoner.
Slike intercitytog har i Sveits rundt 40% flere plasser enn konvensjonelle tog. (Foto: Njål Svingheim)