Elisabeth Enger slutter i Jernbanedirektoratet

Jernbanedirektør Elisabeth Enger har i dag meddelt at hun slutter i Jernbanedirektoratet ved årsskiftet. Hun skal tiltre en ny stilling som prosjektrådmann for sammenslåingen av de tre kommunene Drammen, Svelvik og Nedre-Eiker og vil bli rådmann i den nye storkommunen ved sammenslåingen.

Elisabeth Enger slutter som jernbandirektør fra årsskiftet. (Foto: Anne Mette Storvik)
-Det er ikke med lett hjerte jeg forlater jernbanen, sier Elisabeth Enger. -  Men for min egen del, og i betraktning av at jeg runder 60 neste år, har jeg måttet gjøre noen valg om hvordan de siste årene av min arbeidskarriere skal være. Når det nå dukket opp en spennende mulighet innen kommunal sektor, som har vært mitt andre «yrkesaktive hjem», har jeg valgt å takke ja.

Elisabeth Enger ble jernbanedirektør i 2008 da hun tok over ledelsen av Jernbaneverket, og  i Jernbanedirektoratet fra opprettelsen 1.januar i år.