Enighet om hovedrammene i NTP

Regjeringspartiene og støttepartiene presenterte 2.mars hovedresultatene av forhandlingene om kommende Nasjonal transportplan. Partiene er enige om å bruke i underkant av 1000 milliarder kroner på samferdselstiltak i perioden 2018-2029.

For jernbanens del er det snakk om å bruke 45 prosent av investeringsmidlene i transportplanen til nye prosjekter.


De største prosjektene er:
• Indre IC: Dobbeltspor til Hamar (Åkersvika), Fredikstad (Seut) og Tønsberg i 2024. Videre til Sarpsborg i 2026.
• Ytre IC: 2032 Skien og 2034: Halden og Lillehammer
• Ringeriksbanen (byggestart 2021/2022)
• Dobbeltspor Arna – Stanghelle
• Tilbudsforbedringer i Oslo-området, på Vossebanen, Jærbanen og Trønderbanen med mindre tiltak (2027)
• Oppstart av ny jernbanetunnel i Oslo (ferdig 2032)
• Oppstart av Grenlandsbanen (Sammenkopling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen)
• Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen
• Oppstart kommunedelplan Sandnes-Nærbø, og KVU for Nærbø-Egersund.

Lastet ned fra www.venstre.no 2. mars 2017.

 

Fra arbeidet med transportplanen så langt er det også klart at de myke trafikantene skal ivaretas i en egen del som vil bli hetende Barnas transportplan. Nasjonal transportplan 2018-2029 er ikke endelig ferdig, den ventes å bli lagt fram av regjeringen før påske og behandlet i Stortinget før sommerferien.

Fra venstre: stortingsrepresentant Abid Raja (Venstre), statsminister Erna Solberg (Høyre), partileder Trine Skeid-Grande (Venstre), partileder Knut Arild Hareide (Kristelig folkeparti), samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Fremskrittspartiet) og finansminister Siv Jensen (Fremskrittspartiet). Foto: Tore Holtet.
Fra venstre: stortingsrepresentant Abid Raja (Venstre), statsminister Erna Solberg (Høyre), partileder Trine Skeid-Grande (Venstre), partileder Knut Arild Hareide (Kristelig folkeparti), samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Fremskrittspartiet) og finansminister Siv Jensen (Fremskrittspartiet). Foto: Tore Holtet.