Follobanen får ny standard for mobilnett

Når Follobanen åpner vil mobil- og nettdekningen gjennom den nye 20 kilometer lange tunnelen være langt kraftigere enn på noen annen strekning. En avtale mellom Staten, Telenor og Telia sikrer den oppgraderte mobildekningen. Samtidig ber departementet om at bedre mobildekning også prioriteres på resten av jernbanenettet.

Bildet: Går sammen: Dekningsdirektør i Telenor Bjørn Amundsen (t.v), direktør i Telia Abraham Foss og samferdselsminister Ketil Solvik - Olsen signerte avtalen om kraftigere mobildekning på Follobanen 7. september. (Foto: Njål Svingheim)

-Vi ser at mobil- og nettbruken eksploderer og er langt større enn hva man kunne forutse for bare få år siden da løsningene for dette på Follobanen ble valgt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. -Vi mener det er svært viktig å sikre slik dekning for passasjerene på toget for at de skal kunne bruke reisetiden effektivt og slik de ønsker. Derfor har vi nå gått sammen med Telenor og Telia for å få på plass en helt ny standard for slik dekning når Follobanen åpnes i 2021, sier han.

Avtalen ble signert på Oslo S 7.september og betyr at Staten går inn med 280 millioner kroner ekstra og at Telenor og Telia bidrar med 50 millioner kroner hver.  Løsningen kalles 4X4 MIMO og innebærer fem antennekabler i tunnelen i stedet for én strålekabel. I tillegg skal staten intensivere arbeidet med utskifting av utstyr i togsettene for å sikre de reisende bedre mobilsignaler. I dag er det bare FLIRT-togene som håndterer 4G, men nå skal alle tog få utstyr for både 4G og etter hvert 5G. Det skal lages en helhetlig plan for dette der de nyeste togsettene vil få slikt utstyr først.

Jernbanedirektoratet har samtidig fått i oppdrag å i samråd med Bane NOR og Norske tog lage en plan for hvordan de togreisende i Norge kan få bedre og tilfredsstillende nettdekning på alle strekninger. Den nye løsningen som skal bygges inn på Follobanen vil samtidig sette en ny standard for slik dekning på nye baner. -Dette vil for eksempel på den kommende Ringeriksbanen, sier Solvik-Olsen.