Første tertialmøte med NSB

NSB nådde i første tertial de fastsatte målene i avtalen om offentlig kjøp av persontrafikk. 30.juni var det for første gang tertialmøte mellom Jernbanedirektoratet og NSB.

Punktlige tog: NSBs tog hadde samlet en punktlighet på 92,8% i årets første fire måneder. Her er et lokaltog i linje L1 på Sandvika stasjon, -helt i rute. (Foto: Njål Svingheim)

NSB nådde i første tertial de fastsatte målene i avtalen om offentlig kjøp av persontrafikk. 30.juni var det for første gang tertialmøte mellom Jernbanedirektoratet og NSB.

-Jeg gratulerer NSB med gode resultater i første tertial i år, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. God punktlighet og høy kundetilfredshet henger nøye sammen og begge deler ble oppnådd i de første fire månedene av 2017. -Det er hjemlet i avtalen om offentlig kjøp av persontrafikk at NSB skal rapportere sine resultater i forhold til de målene som er avtalt gjennom offentlig-kjøp-avtalen, sier direktør for persontrafikkavtaler, Dagfinn Berge. Dette gjelder målsettinger innenfor blant annet punktlighet, setekapasitet og regularitet. Rapporteringen viser at målene ble oppnådd i forhold til målsettingene i avtalen.Elisabeth Enger gratulerer NSB-sjef Geir Isaksen med gode resultater i første tertial. (Foto: Øystein Grue)

Slike tertialmøter med foregikk mellom NSB og Samferdselsdepartementet før Jernbanedirektoratet ble opprettet. Det er altså nå Jernbanedirektoratet som har ansvaret for å følge opp togselskapene og at de leverer etter inngåtte avtaler.

NSBs tog oppnådde en punktlighet på 92,8 % samlet sett første tertial i år, det er 1,2 % bedre enn i samme periode i 2016. Indeksen for kundetilfredshet var på 76 i perioden, -en slik indeks på fra 76 – 80 betyr svært fornøyde lunder og er ny rekord for NSB.