Konkurransen om å trafikkere Sørlandsbanen er i gang

Jernbanedirektoratet har i dag sendt ut konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 1 Sør til de prekvalifiserte togselskapene. Trafikkpakke 1 omfatter driften av lokaltrafikken på Jærbanen og Arendalsbanen og fjerntogtilbudet på strekningen Oslo-Kristiansand- Stavanger. Siktemålet er å inngå avtale med togselskap i juni 2018 og trafikkstart året etter.

Lokaltog på Bryne stasjon. (Foto: Njål Svingheim)

Pressrelease in english

Målet med konkurranseutsettingen er at kundene skal få et enda bedre togtilbud.  Konkurransen gjennomføres på en slik måte at den togoperatøren som kan gi det samlet sett beste tilbudet vinner retten til å levere definerte togtjenester for å en fastsatt periode.  Dette skal bidra til å få flere fornøyde kunder og at staten får mer igjen for pengene som brukes til kjøp av persontogtjenester.
På Sørlandsbanen er det allerede innført en tilnærmet to-timers frekvens på fjerntogene.  Denne vil bli videreført.  I tillegg vil det bli satt inn en ny sisteavgang på Arendalsbanen, slik at det blir korrespondanse på alle dagtog mellom Sørlandsbanen og Arendalsbanen.
På Jærbanen ligger den nye takstamarbeidsavtalen, som ble inngått mellom Kolumbus og Jernbanedirektoratet tidligere i høst, til grunn. Avtalen skal sikre sømløse reiser mellom tog og buss med fullt takstsamarbeid mellom lokaltogene på Jærbanen og trafikkområdet til Kolumbus.  Det vil også bli mulig å bruke periodebillett fra Kolumbus på fjerntogene mot et produkttillegg.
Ved vurderingene av hvilket togselskap som vinner konkurransen, vil det bli lagt størst vekt på hvilken kvalitet togselskapet kan tilby. Blant annet omfatter kvalitetselementet tilbudet til kundene, samarbeidsrelasjoner med regionale samferdselsmyndigheter, optimal drift og godt vedlikehold av togmateriellet, og ikke minst hvilke tiltak selskapet vil gjennomføre for å beholde og tiltrekke seg medarbeidere. Reglene for virksomhetsoverdragelse vil ligge til grunn. Det betyr at de arbeidstakerne som blir berørt, har rett til å beholde jobben.
Trafikken konkurranseutsettes som en såkalt nettokontrakt.  Det betyr at togselskapet beholder alle billettinntekter selv og dermed gis insentiver til å tiltrekke seg flest mulig reisende. Blant annet vil togselskapet stå fritt til å tilby rabatter som f.eks. minipris.  Prisnivå for øvrig og sosiale rabatter reguleres av Jernbanedirektoratet. Kontrakten vil også inneholde bonus både for vellykket oppstart og for kundetilfredshet. Dette skal sikre at operatørene skal arbeide aktivt med å tilby kundene et best mulig tilbud i hele kontraktsperioden.

Kontakt:  Direktør persontrafikkavtaler Dagfinn Berge, Jernbanedirektoratet, tlf. 952 28 231
                    Kommunikasjonssjef Svein Horrisland, Jernbanedirektoratet, tlf. 916 55 155