Videre plan for konkurranseutsetting av persontrafikken kunngjort

Videre plan for konkurranse om togtrafikken kunngjort: Bergensbanen og Vossebanen blir den tredje trafikkpakken som utlyses.

Bergensbanen og Vossebanen blir den tredje pakken som konkurranseutsettes. (Foto på Geilo stasjon: Njål Svingheim)

Pressrelease in english

Jernbanedirektoratet har i dag kunngjort på den internasjonale TED databasen at vi starter opp konkurransen om trafikken på Bergens- og Vossebanen. Utsendelsen av konkurransegrunnlag er planlagt i desember 2018 med siktemål om å inngå avtale med vinnende togselskap høsten 2019.  Oppstart av trafikken med valgt togselskap vil skje fra desember 2020. Trafikkpakken omfatter både fjerntogene på Bergensbanen og region- og lokaltogene på Vossebanen. 

Trafikken på Flåmsbana vil ikke inngå i trafikkpakken ved denne utlysningen, da NSB har avtale med Flåm utvikling og en konsesjon fra Jernbanedirektoratet for denne trafikken ut 2027.  Avtalen med Jernbanedirektoratet innebærer også at selskapet drifter vintertrafikken på Flåmsbana uten tilskudd fra staten.

Kontaktpersoner:

  •  Direktør persontrafikkavtaler Dagfinn Berge, Jernbanedirektoratet, tlf. 952 28 231
  •  Kommunikasjonssjef Svein Horrisland, Jernbanedirektoratet, tlf. 916 55 155