Lisens til Norsk Jernbanemuseum

Norsk Jernbanemuseum har nå fått lisens og sikkerhetssertifikat del A og B for å kjøre museumstog på hele jernbanenettet. -Dermed kan vi igjen vise fram viktige deler av norsk jernbanehistorie i operativ drift, sier Ole Gunnar Bakken ved Norsk Jernbanemuseum.

Lokomotivet Caroline med karetvogner (tv) og Di 3 642 med stålvogner blir å se på sporet igjen i regi av Jernbanemuseet. (Foto: Norsk jernbanemuseum)

Etter at Bane NOR og Jernbanedirektoratet ble opprettet fra nyttår har Norsk Jernbanemuseum vært uten lisens og sikkerhetssertifikat. På grunn av omorganiseringen ble det påkrevet at museet måtte søke på nytt på selvstendig grunnlag for å bli godkjent som trafikkutøver. -Når vi nå har mottatt svar på søknaden vår fra Statens jernbanetilsyn så betyr det at vi igjen kan kjøre museumstog for persontrafikk på hele det nasjonale jernbanenettet, sier trafikkutøveransvarlig Ole Gunnar Bakken ved Norsk Jernbanemuseum. – Vi kan trygt si at dette har ført med seg mye arbeid for oss, forteller han. Helt siden i fjor høst har museets folk jobbet med søknaden. 

Snart på sporet igjen
Museet har selv to svært ulike togsett som det blir kjørt med ved ulike anledninger. Det ene er det unike Karét-toget som representerer den aller første typen tog i Norge, mens det andre togsettet er Stålvognstoget som representerer en vanlig togtype fra 1960-tallet og utover, det vil si lok type Di3 og vogner av B3-generasjonen. – Vi viser jernbanehistorien i operativ drift og det er derfor veldig viktig for oss å kunne fortsette å kjøre museumstog, sier Bakken. Lisensen og sikkerhetssertifikatet gjelder fra 1.juli 2017 og i fem år. – Nå gjenstår det bare å få på plass sportilgangsavtalen med Bane NOR, forteller Bakken. Planen er å være på sporet igjen fra 1.september.