Nasjonal standard for utdanning av lokomotivførere fastsatt

Jernbanedirektoratet har nå fastsatt standard for utdanning og sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet.

Standarden er å anse som en beskrivelse av hvordan en slik utdanning kan gjennomføres for å oppfylle forskrift om sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (FOR-2009-11-27-1414.)

Det er igangsatt et arbeid for å utvikle en tilsvarende standard for ombordpersonalet i tog.

Lokfører i et lokaltog av type 69 på Arendalsbanen. (Foto: Njål Svingheim)