Vil styrke grunnlaget for godstrafikken på Raumabanen

Jernbanedirektoratet setter nå i gang et arbeid for å styrke godstrafikken på Raumabanen. - Godsmengdene er der og nå skal vi se på hvordan vi kan trygge og legge til rette for mer gods på jernbanestrekningen, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Fra venstre: Fylkesordfører i Møre og Romsdal, Jon Aasen (Ap), ordfører i Rauma Lars Olav Hunstad (H), jernbanedirektør Elisabeth Enger og Green Cargos Nathallia Sakovic i engasjert samtale om hvordan godstrafikken på Raumabanen kan trygges og økes. (Foto: Svein Horrisland)Fra venstre: Fylkesordfører i Møre og Romsdal, Jon Aasen (Ap), ordfører i Rauma Lars Olav Hunstad (H), jernbanedirektør Elisabeth Enger og Green Cargos Nathallia Sakovic i engasjert samtale om hvordan godstrafikken på Raumabanen kan trygges og økes. (Foto: Svein Horrisland)

Fra venstre: Fylkesordfører i Møre og Romsdal, Jon Aasen (Ap), ordfører i Rauma Lars Olav Hunstad (H), jernbanedirektør Elisabeth Enger og Green Cargos Nathallia Sakovic i engasjert samtale om hvordan godstrafikken på Raumabanen kan trygges og økes. (Foto: Svein Horrisland)

Denne uken møtte ledelsen i Jernbanedirektoratet politikere og næringsliv som sokner til Raumabanen på Åndalsnes. Budskapet er at det nå settes i gang et arbeid med en egen strategi for å trygge og styrke godstrafikken på Raumabanen.

Togselskapet Green Cargo kjører godstogene på Raumabanen i dag. Det kjøres ett togpar og selskapet melder om stort sett fulle tog. Likevel har det gjennom flere år hersket en utrygghet knyttet til framtida for godstrafikken på banen. Green Cargo melder også om en regularitet i denne trafikken som nå ligger på 98 prosent. Det største godskundene på banen er Bring og Post Nord.

-Vi vet banen har et potensiale for mye større godstrafikk og at trailertrafikken på veien gjennom Romsdalen er stor, sier Enger. Nå skal det lages en egen strategi for å få mer gods over på banen og fremfor alt sikre godstrafikken framover. Det handler om tilrettelegging for både bedre kommersielle forhold, om å bedre infrastrukturen og om ruteplanmessige forhold. -Vi føler at initiativet vårt for Raumabanen ble veldig godt mottatt av politikere og næringsliv, sier hun.

En arbeidsgruppe bestående av folk fra Jernbanedirektoratet, Bane NOR, togselskap og næringslivet skal fra mai til september lage en strategi for godstrafikken på Raumabanen. Denne skal så innarbeides i Jernbanedirektoratets handlingsprogram for jernbanen de kommende årene. Handlingsprogrammet for jernbanen bygger på Nasjonal transportplan og skal ut på høring før årsskiftet.

Godstoget fra Åndalsnes passerer Otta. Et elektrisk lok er her koblet på foran i toget fra Dombås og sørover. (Foto: Njål Svingheim)