Regjeringen utsetter konkurransen om trafikkpakke 1

Regjeringen har besluttet å utsette utsendelsen av konkurransegrunnlaget for trafikkpakke 1. Planen er nå å sende ut konkurransegrunnlaget i oktober/november, og at valgt operatør som tidligere forutsatt skal få ett års tid til å forberede trafikkstart. Tidspunktet for trafikkstart for trafikkpakke sør blir derfor endret til juni 2019.

Lokaltog på Bryne st. Jærbanetrafikken skal inngå som en del av trafikkpakke 1 der konkurransegrunnlaget nå planlegges lagt ut i oktober/november i år med trafikkstart i juni 2019. (Foto: Njål Svingheim)

 - Regjeringen mener konkurranse om persontransport med tog vil redusere kostnadene og øke kvaliteten i persontogtransporten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Han understreker at gjennomføring av konkurranser må planlegges godt for å bli vellykket og at tilbyderne må få rimelig tid til å utvikle sine tilbud.  Når det gjelder konkurranseutsetting av persontransporten, ønsker vi å sikre tilstrekkelig tid for tilbyderne og direktoratet til å levere tilbud, vurdere dem og forhandle med den/de mest aktuelle tilbyderne.

 - I lys av at regjeringen har brukt mer tid på å planlegge godt, blant annet for å sikre likebehandling av togtilbydere og å ivareta forhold ansatte i sektoren har pekt på (pensjonsforhold), ser vi nå at det blir vel knapt med tid til gjennomføring av konkurransen med kontraktsinngåelse i desember i år, slik at trafikkstart kan finne sted i desember 2018.  Tidspunkt for trafikkstart endres derfor til juni 2019 for trafikkpakke 1, sier Solvik-Olsen. Trafikkstart for pakke 2 vil være i desember 2019, som tidligere offentliggjort.

 Regjeringen vil presentere en helhetlig plan for konkurranseutsettingen de kommende årene, i statsbudsjettet for 2018. En fremdriftsplan for trafikkpakkene Sør og Nord vil bli lagt fram senest i statsbudsjettet 2018.

 Vedlegg: Pressemelding fra Samferdselsdepartementet.