Avtale om enklere kollektivreiser i Trøndelag

Jernbanedirektoratet har nå inngått en avtale om rute-, takst og billettsamarbeid med Trøndelag fylkeskommune og kollektivtrafikkselskapet AtB AS. Avtalen vil gjøre det enklere å reise kollektivt uavhengig av hvilket transportmiddel som brukes.

Avtalen om rute- takst og billettsamarbeid i Trøndelag ble signert 31.august av Adm dir i AtB Janne Sollie (tv), samferdselssjef Erlend Solem i Trøndelag og direktør for Marked og samfunn Hanne Bertnes Norli i Jernbanedirektoratet. (Foto: Njål Svingheim)

-Vi ser dette som et viktig første skritt på veien mot helt sømløse reiser i Trøndelag, sier samferdselssjef Erlend Solem i Trøndelag Fylkeskommune. Avtalen vil gjelde fra juni 2020 når den konkurranseutsatte togtrafikken i Trafikkpakke 2 nord skal starte. Fra starten av sikrer avtalen at man kan reise gjennomgående på buss og tog med periodebillett i Trondheim og omegnskommunene, det vil si i takstsone A fra Ler i sør til Hommelvik i nord med AtBs priser. Dette fører også til lavere priser på gjennomgående billetter.  I de øvrige sonene kan man kjøpe et sonetillegg på periodebilletten for reise med tog og buss. Det blir også  bedre og mer enhetlig reiseinformasjon for all kollektivtrafikk.  -Fylkeskommunen og AtB er opptatt av å videreutvikle dette etter hvert som vi forhåpentlig får et bedre togtilbud på Trønderbanen, sier Solem.

Lokal- og regiontogene i Trondheimsregionen har timesfrekvens, med halvtimesruter i rushtiden. Nye togsett med bedre kapasitet og fast halvtimesfrekvens er planlagt og er en del av handlingsprogrammet for jernbanen de nærmeste årene. Når det er på plass vil bussrutene i Trøndelag i større grad mate kunder inn på toget på knutepunkter på samme måte som på f.eks Jærbanen.

Avtalen som nå er inngått mellom Jernbanedirektoratet, Trøndelag Fylkeskommune og Atb er den andre i sitt slag. Den første avtalen ble inngått mellom direktoratet, Rogaland Fylkeskommune og kollektivselskapet Kolumbus høsten 2017. -Det er en viktig milepæl for oss at vi nå har fått på plass en slik avtale også i Trøndelag, sier Hanne Bertnes Norli som er direktør for Marked og samfunn i Jernbanedirektoratet. Vi tar også sikte på at avtalen kan bygges ut etter hvert slik at vi kan gjøre det enda enklere å reise kollektivt i Trøndelag framover, sier hun.

Fakta, avtale om rute- takst- og billettsamarbeid i Trøndelag:

  • Tog og AtBs rutetilbud skal danne et sammenhengende transportnettverk i Trøndelag
  • Samarbeidet skal gjøre det enkelt å kjøpe billett for reiser med flere transportmidler
  • Både AtB og togselskapet skal kunne selge, lese av og kontrollere billettene
  • Fra starten av gjelder alle periodebilletter i sone A på både buss og tog etter AtBs priser
  • For reiser utenfor sone A eller til og fra sone A kan et AtB sonetillegg kjøpes til togbilletten ved kombinasjon av tog og bussreise, (gjelder periodebilletter).
  • Alle billetter, rute- og reiseinformasjon skal være tilgjengelig gjennom Enturs app og reiseplanlegger.
  • Avtalen gjelder fra juni 2020

Trønderbanen (over) skal få nye tog med større kapasitet og økt frekvens de nærmeste årene. Sammen AtBs busser (under) skal dette utgjøre et sømløst kollektivtilbud i Trondheim og Trøndelag. (Foto: Njål Svingheim)