Bimodale tog framskyndes

Den planlagte leveransen av bimodale tog til Trønderbanen, Meråkerbanen og Rørosbanen blir framskyndet. I løpet av 2021 skal 14 bimodale Flirt-togsett være levert til denne trafikken.

Tegningen viser den lille mellomvogna for dieselmotorer, senere kan denne evt erstattes med f.eks batterier eller annen teknologi. (Illustrasjon: Infokraft/Jernbanedirektoratet)

 

I midten av desember inngikk Norske tog og den sveitsiske togprodusenten Stadler Rail avtale om leveranse av de 14 bimodale togsettene. Alle togene skal være levert innen utgangen av 2021, noe som betyr en framskynding av leveransen. I statsbudsjettet for 2019 var det lagt opp til at to slike togsett skulle leveres i 2021 og ti togsett senere. Nå er dette altså økt til 14 togsett allerede i 2021. De bimodale togsettene er i stor grad identiske med type 74 og 75 slik vi kjenner dem fra før, forskjellen ligger i at togene har en ekstra liten mellomvogn der dieselmotorer av den moderne typen (Euro6) er plassert.

Disse motorene driver generatorer som leverer strøm til toget når det ikke kjører på vanlig måte under kontaktledning. Lokal- og regiontrafikken i Trøndelag går på strekninger både med og uten kontaktledning og bimodale eller hybridtog er derfor godt egnet. De eksisterende diestogene i denne trafikken, type 92, ble levert på midten av 1980-tallet og har nådd sin tekniske levealder. Nye tog vil gi bedre kapasitet og komfort på strekningen. I 2019 vil regjeringen utrede videre på hvilken måte jernbanen i Trøndelag skal utvikles videre, blant annet full eller delvis elektrifisering av Trønderbanen (Trondheim – Steinkjer). Før de nye togsettene kan settes i trafikk må blant annet en del plattformforlengelser være utført. 

 Togsettene av type 92 er mer en 30 år gamle og trenger utskifting. (Foto: Njål Svingheim)