Buss i tillegg til tog for en avgang på Østfoldbanen

Jernbanedirektoratet har bestemt at det skal settes inn en bussavgang i tillegg til et av lokaltogene fra Ås på Østfoldbanen om morgenen. Årsaken er svært stor etterspørsel og veldig mange ståplasser på denne avgangen.

Dette gjelder lokaltoget som går fra Ås klokken 07.17. Den ekstra bussen vil kjøre direkte fra Ås til Oslo S. - Vi setter opp denne bussen nå for å avlaste den togavgangen som det er trangest om plassen på, sier direktør for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet, Dagfinn Berge. Bussen vil gå mandag til torsdag i perioden fram til slutten april. Deretter vil Jernbanedirektoratet sammen med NSB evaluere tiltaket og vurdere en eventuell forlengelse til juni. Årsaken til at vi gjør dette nå er først og fremst fordi at denne togavgangen har et stort antall ståplasser fra Ås til tross for at den toget med maksimal kapasitet. Omfanget av ståplasser har økt etter innføring av høyere bompengesatser i fjor høst, sier Berge.

 

Hvor vidt det blir aktuelt å kjøre buss i tillegg til togavganger fra flere stasjoner, vil vi vurdere de nærmeste ukene, sier Berge. Vi har dessuten etablert dialog med Ruter for å se på muligheter for å forsterke det ordinære busstilbudet for å avlaste lokaltogene på linje L2 (Ski – Oslo S).