Byggestart for Venjar – Eidsvoll Nord

Mandag 26.november ble den offisielle byggestarten for dobbeltsporet fra Venjar på Gardermobanen til Eidsvoll Nord på Dovrebanen markert. -Det er avgjørende viktig å tenke helhet, sa samferdselsminister Jon Georg Dale ved anleggsstarten. -Derfor bygger nå først ut hele indre intercitynettet, deretter ytre intercity.

 Samferdselsminister Jon Georg Dale (tv), jernbanedirektør Kirsti Slotsvik, utbyggingsdirektør i Bane NOR Einar Kilde og adm dir Per Jansson i NCC Norge ved Wergelandstunnelen i Eidsvoll, løsmassetunnelen der det nå skal bygges en til ved siden av. (Foto: Njål Svingheim)

Da Gardermobanen åpnet i 1998, var banen utstyrt med dobbeltspor fra Oslo til Venjar fire kilometer sør for Eidsvoll. De siste kilometerne omfattet flere bruer og en komplisert og kostbar løsmassetunnel. Dette har med tiden blitt en flaskehals og det er nå nødvendig å bygge ut ett spor til også her som en del av intercityutbyggingen. Parsellen omfatter totalt ca ni kilometer, og neste år kommer byggestarten på neste etappe som tar Dovrebanen over Minnevika ved Minnesund til Langset og det eksisterende dobbeltsporet som åpnet i 2015.

Samferdselsminister Jon Georg Dale viste ved anleggsstarten 26.november til gjennomføringen av jernbanereformen i sin tale. For uten å peke på det viktige i å knytte større bo- og arbeidsmarkeder mer effektivt sammen ved å bygge ut dobbeltspor på Østlandet, kom han også inn på at på samme tid som utbyggingstempoet har økt vesentlig så skjer det store omstillinger i jernbanesektoren. -Å mestre både store endringer og et høyt tempo i arbeidet samtidig er ingen selvfølge, sa samferdselsministeren. -Det er avgjørende viktig å tenke helhet, og nå bygger vi først ut indre intercity og deretter ytre intercity. -Og vi skal følge opp med tilstrekkelig med penger til holde tempoet oppe, lovet ministeren.

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik slo fast dette er en viktig etappe i intercity-utbyggingen på veien videre til Hamar og Lillehammer og Bane NORs utbyggingsdirektør Einar Kilde understreket det komplekse ved å bygge inntil eksisterende spor med full togtrafikk.  - Vi skal knytte sammen knytte sammen Østfold, Vestfold, Hønefoss opp til Lillehammer. Det blir en stjerne rundt Oslo som gir fantastiske muligheter, sa utbyggingsdirektøren.

Fakta Venjar – Eidsvoll Nord

  •  Bygging av nytt enkeltspor ved siden av eksiserende spor Venjar – Eidsvoll stasjon (4 km)
  • Bygging av løsmassetunnel på 380 meter ved siden av eksisterende
  • Fire jernbanebruer
  • Jernbanetekniske tilpasninger på Eidsvoll stasjon
  • Fire kilometer nytt dobbeltspor Eidsvoll – Eidsvoll Nord
  • Kontraktssum: vel 1,6 milliarder kroner
  • Hovedentreprenør: NCC
  • Åpnes høsten 2022

Anlegget skal gjennomføres tett inntil eksisterende spor med full togtrafikk. Det gjør arbeidene mer kompliserte å gjennomføre. (Foto: Njål Svingheim)

 Slik blir det: Ålborgveien jernbanebruer med løsmassetunnelene, Wergelandstunnelen i bakgrunnen på strekningen som skal stå ferdig høsten 2022. Illustrasjon: Bane NOR.