Dobbeldekkertog som midlertidig løsning på Østfoldbanen blir for dyrt

Jernbanedirektoratet har nå konkludert i spørsmålet om innleie av dobbeltdekkertog kunne være en midlertidig løsning for å gi bedre passasjerkapasitet på Østfoldbanen. Grundige undersøkelser viser at dette blir for kostbart som en midlertidig løsning.

Lokaltog og intercitytog på Moss stasjon. (Foto: Njål Svingheim)

Slike tog var eventuelt tenkt satt inn som erstatning for de ekstra rushtidstogene på strekningen Halden-Oslo fram til utbyggingen i Moss er fullført.
Etter å ha undersøkt kostnadene ved leie av tog, kostnadene ved sportilpasninger på Østfoldbanen, nødvendige ombygginger på verkstedanlegg og områder for parkering av tog, samt kostnadene til opplæring av personale, er konklusjonen at dette blir for dyrt som et midlertidig tiltak.
Totalt vil kostnadene over fem år summere seg opp til ca 650 millioner kroner. Det er da tatt utgangspunkt i innleie av tre doble togsett.

Løser ikke hovedutfordringen

Undersøkelsene som er gjort, viser også at dobbeltdekkertog ikke vil løse de største utfordringene med manglende transportkapasitet på Østfoldbanen. Behovet for flere seter er størst i lokaltogene Ski-Oslo-Stabekk og Moss-Oslo-Stabekk, og på disse strekningene vil ruteplanen ikke være forenlig med bruk av dobbeldekkertog.

Andre tiltak

På kort sikt gjøres det fra desember en del endringer i togtilbudet, særlig på strekningen Ski-Oslo, som forventes å bedre situasjonen noe.  Samtidig vil Jernbanedirektoratet følge situasjonen på Østfoldbanen nøye, og se på andre mulige forbedringer.  Dette kan for eksempel være å se på om det er mulig å endre noe på bruken av togmateriellet for å kunne kjøre lengre tog med flere sitteplasser på viktige avganger.