Flirt-tog nr 100 overtatt

Norske tog har nå tatt over togsett nummer 100 i serien av Flirt-tog. Dette er den største serie med persontog som er levert til jernbanen i Norge noen sinne og ytterligere 50 togsett skal leveres.

Visepresident i Stadler, Peter Jenelten (tv) og samferdselsminister Ketil Solvik - Olsen ved leveransen av Flirt-tog nr 100. (Foto: Øystein Grue)

Kontrakten om leveransene av Flirt (Fast Light Innovative Regional Train) ble inngått mellom NSB og den sveitsiske togprodusenten Stadler i 2008. I 2017 ble kontrakten overført til Norske tog AS. 

-Det første togsettet ble satt i trafikk tidlig i 2012. Etter at det første toget ble satt i trafikk har det «gått på skinner» fram til leveransen av togsett nummer 100 i dag. To tredjedeler av leveransen av Flirt er nå ferdig. Flirt er ryggraden i togtrafikken i Norge og utgjør ca. halvparten av togsettene, sier materielldirektør Kjell Arthur Abrahamsen i Norske tog. Flirt-togene blir levert i flere versjoner i Norge kalt type 74, 75, 75-2 og snart 76. Type 76 kan kjøre både på elektrifiserte og ikke-elektrifiserte strekninger.

De 100 togsettene som nå er levert fordeler seg på  36 tog av type 74,  51 tog av type 75 og 13 tog av type 75-2.  Type 74 brukes i intercitytrafikken på Østlandet, det vil si Lillehammer – Drammen og Skien – Eidsvoll, type 75 brukes på de lengre lokaltogstrekningene til  Eidsvoll, Kongsberg, Kongsvinger Dal, Moss og Mysen. Type 75-2 brukes på Gjøvikbanen og på Vossebanen. Det er innredningen som skiller togtypene fra hverandre. Type 74 har seter som egner seg for litt lengre reiser, mens type 75 har seter med 3+2  bredden. Type 75-2 er en kombinasjon av disse.

Les mer om type 74, type 75 og type 75-2 her.  

I neste leveranse skal det leveres 25 togsett. Disse skal brukes på Østlandet, på Vossebanen og de to siste blir av en ny type, type 76, for Trønderbanen. Type 76 blir et bimodalt tog som brukes både på elektrifiserte linjer og på ikke-elektrifiserte linjer. I siste opsjon skal så de siste 25 Flirt-togene leveres. Da kommer ytterligere 12 bimodale tog for Trønderbanen, Rørosbanen og Meråkerbanen, for uten flere tog til intercitystrekningene.