Flytter gods fra veg til bane og sjø

Papir og kartong fra Ranheim i Trondheim er nå flyttet over fra vegtransport til tog og båt på den 2400 kilometer lange strekningen Trondheim – Wien. Transportene går med tog fra Trondheim til Drammen havn.

Containerne sendes med Green cargos tog fra Trondheim til Drammen der de løftes direkte over på skip til Rotterdam før det igjen venter jernbanetransport til Wien. (Foto: Drammen havn) 

Det er speditøren Greencarrier, togselskapet Green Cargo og redieriet Unifeeder som har inngått avtalen med Ranheim Paper & Board. Transportene løftes direkte fra jernbane til båt på Drammen Havn som også vært sterkt delaktig i arbeidet med å få transportene over på tog og båt.

Avtalen innebærer transport av papir fra Trondheim, via Drammen havn og Rotterdam havn, til Wien i Østerrike på jernbane og båt i stedet for lastebil. Assisterende havnedirektør ved Drammen havn; Ivar Vannebo, opplyser at man gjennom den nye avtalen reduserer bruken av lastebil, mellom papirfabrikken på Ranheim til trykkeriet i Wien, fra 2400 kilometer til kun 24 kilometer. Transportavtalen omfatter frakt av om lag 15.000 tonn fordelt på 600 containere årlig. Trond Ole Winther i Ranheim Paper & Board Ranheim sier bedriften ønsker å bli mer miljøvennlig og ser ikke bort fra at avtalen kan bli utvidet. 

Illustrasjon som viser transportstrekningen. (Illustrasjon: Drammen Havn)