Forsvaret bruker mer jernbane

I høsten store NATO-øvelse i Norge har også bruken av jernbanetransport økt vesentlig. -Transport av tungt forsvarsmateriell på jernbane er veldig effektivt og nyttig for oss, sier major Henning Richardsen. I disse dager pågår returtransportene etter at den mest aktive delen av øvelsen ble avsluttet onsdag.

•	Transport av kjøretøy fra Brigade Nord under øvelse Trident Juncture. (Foto på Levanger stasjon: Njål Svingheim) 

NATO-øvelsen Trident Juncture har også vært en gigantisk logistikk- og transportøvelse. Enorme mengder med materiell og utstyr måtte til da 53 000 soldater fra NATO-landene, samt Sverige og Finland gjennomførte den største øvelsen i Norge på mange tiår.

Selv om selve øvelsen der øvingsstyrkene har stått opp mot hverandre bare varte et par ukers tid, så har transport- og logistikkdelen av øvelsen vært langt større. -Vi har egentlig vært på øvelse helt siden begynnelsen av september, forteller major Henning Richardsen og stabssersjant Anders Estenstad.  

- I forbindelse med øvelse Trident Juncture har vi for første gang organisert transport- og logistikkenheten sammen som en bataljon, forteller Richardsen. Dette omfatter da alt av transportarbeid på terminaler og havner, på flyplasser, vei og jernbane.

Jernbanetransport er revitalisert -Forsvaret har siden rundt 2010 tatt opp igjen bruken av jernbane, forteller Richardsen. Utover på 1990-tallet og første del av 2000-tallet forsvant nesten all bruk av jernbane, men dette er nå kraftig endret. -Nå bruker vi jernbane så mye vi kan for å flytte særlig det tyngste materiellet. 

I kommende utgave av Jernbanemagasinet kan du lese mer om militærtransportene og bruken av jernbane under høsten storøvelse.

•	-Vi høster gode erfaringer med den økte bruken av jernbanetransport, sier Major Henning Richardsen som leder Transport -kontrollseksjonen. Store mengder materiell og kjøretøyer er forflyttet under NATO-øvelsen. Under er en spesial-stridsvogn for berging av kjøretøy og andre stridsvogner forsvarlig opplastet og surret fast. (Foto: Njål Svingheim)