Go-Ahead er tildelt kontrakten for Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen

Jernbanedirektoratet har i dag besluttet at kontrakten for å stå for togtilbudet på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen tildeles Go-Ahead Norge AS. Tre togselskap var med i sluttfasen av konkurransen og det var små forskjeller mellom dem.

Lokaltog på Bryne stasjon. (Foto: Njål Svingheim)

I konkurransen ble kvalitet vektlagt med 60 prosent og pris 40 prosent. Alle scoret til «meget bra» eller «svært bra» på kvalitetskriteriene og det var marginale forskjeller mellom tilbyderne. Til slutt ble pristilbudet for å drive trafikken i ti år avgjørende, og Go-Ahead leverte et tilbud som var 21 prosent lavere enn nærmeste konkurrent. Alle de tre tilbyderne leverte tilbud som innebærer at kravet til vederlag fra Staten mer enn halveres i forhold til dagens situasjon.
Go-Ahead får for 10 år et vederlag på om lag 1.500 millioner kroner. Det er et årlig snitt på cirka 150 millioner kroner. Vederlaget vil være høyere i de første årene og i 2020 blir det på cirka 250 millioner kroner. Dagens operatør får i 2018 486 millioner kroner for denne trafikken.

Go-Ahead er et stort internasjonalt børsnotert selskap som driver jernbane- og transportvirksomhet i en rekke land. Selskapet er en betydelig aktør innen persontrafikk med tog i Storbritannia og har også vunnet flere kontrakter i Tyskland. 

Mange gode tilbud

-Vi er glade for at det var mange høyt kvalifiserte aktører som deltok i konkurransen, og som gjennom tilbudsarbeidet og forhandlingsprosessen har lagt ned en betydelig innsats for å vinne denne kontrakten. Alle tilbudene vi har vurdert i finalerunden, var meget gode, og det har vært sterk konkurranse hele veien. Når vi inngår kontrakt med Go-Ahead, får vi en leverandør med omfattende erfaring fra persontrafikk med tog i flere land. Vi er sikre på at Go-Ahead vil levere et godt og sikkert togtilbud til de reisende og videreutvikle dette tilbudet i kontraktsperioden, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik.

Go-Ahead får nå litt over ett år på seg til å forberede overtakelsen av trafikken på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen og kan starte fra 15. desember 2019. 

Virksomhetsoverdragelse gjelder

Ansatte som tilbys overføring fra NSB AS til Go-Ahead etter reglene i arbeidsmiljøloven og jernbaneloven beholder dagens lønns- og arbeidsvilkår. Go-Ahead vil dessuten tilby en pensjonsordning tilsvarende den fremforhandlede avtalen for operativt personell i NSB AS. 

Forbedringer

Go-Ahead har lagt inn flere kvalitetsforbedringer i sitt tilbud:

  • Tettere samarbeid med Kolumbus i Rogaland gir kundene sømløshet mellom tog og buss langs Jærbanen, samt at kundene kan benytte samme billett
  • Servicetilbud spesielt rettet mot pendlere på Jærbanen, eksempelvis kjøp av frokostpose på morgenavganger og stillesone i toget
  • Tettere samarbeid med fylkeskommunene i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder med tanke på bussmating til Sørlandsbanens tog
  • Togsettene og sovevognene på Sørlandsbanen vil gjennomgå en interiørmessig oppgradering.
  • Under reisen vil kundene få tilgang til togets intranett med underholdning i form av filmer, e-bøker, spill, mv.
  • Togoperatør vil videreutvikle et tilbud basert på el-bil delingsordning for å øke tilgjengeligheten til toget. 

Flere avganger

I tilbudet fra Go-Ahead beskrives også en videreutvikling av togtilbudet på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen som tidligst kan iverksettes fra desember 2020. Dette gjelder blant annet:

  • En økning fra en til to avganger hver time lørdager og søndager på Jærbanen. Denne tilbudsforbedringen vil gi et løft for den fritidsrelaterte bruken av tog på Jærbanen og gi Stavangerregionen et togtilbud som er på nivå med lokaltog i Osloområdet. Dagens 15-minutters frekvens på hverdager videreføres.
  • Ny pendleravgang med ankomst Stavanger kl. 05:30. Dette er et godt tilbud til pendlere som starter tidlig på jobb eller som skal rekke tidlig morgenavgang fra Sola flyplass.
  • På Sørlandsbanen etableres det en jevn 2-timers frekvens på hverdager. Dette innebærer 1 avgang ekstra hver vei sammenlignet med dagens rutetilbud. Alle avganger unntatt nattoget vil ha forbindelse til/fra Arendalsbanen.

 

Jernbanedirektoratet sikter mot at kontrakten med Go-Ahead kan signeres 30. oktober etter at karensperioden er utløpt.