Historisk avtale mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR signert

21. desember signerte Jernbanedirektoratet og Bane NOR avtalen om drift og vedlikehold av jernbanens infrastruktur. For første gang er avtalen gjort gyldig for fire år. – Det gjør oss i stand til å bli mer effektive, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

Gorm Frimannslund og Elisabeth Enger signerer den historiske avtalen som gir forutsigbarhet for jernbanens drift og vedlikehold i fire år framover. (Foto: Øystein Grue)
 Dette er et positivt og et viktig resultat av jernbanereformen, sier avtroppende jernbanedirektør Elisabeth Enger. – Nå forventer vi at Bane NOR vil få mer jernbane for pengene. Konkret er avtalen for drift og vedlikehold av jernbanenettet nå signert med 7,255 milliarder kroner for 2018. Samtidig er det i avtalen lagt til grunn at det i de neste tre etterfølgende året skal ligge på minst samme nivå. Dermed har avtalen en verdi på om lag 30 milliarder kroner.

– Nå blir det slutt på å sitte og vente på at statsbudsjettet er vedtatt i Stortinget før vi vet hva vi kan legge opp til aktiviteter for drift og vedlikehold det kommende året, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR. Det gjør oss i stand til å planlegge bedre og kunne inngå mer langsiktige avtaler med entreprenører. Mer forutsigbarhet gir lavere priser og dermed mer jernbane for pengene, sier Frimannslund.

2017 har vært det første året etter at jernbanereformen delte det tidligere Jernbaneverket inn i Jernbanedirektoratet og Bane NOR. Bane NORs konsernsjef og jernbanedirektøren er enige om at de har fått på plass et godt etablert system. – Den avtalen som nå er inngått bygger på den avtalen vi hadde for 2017. Mye er videreført og det viktigste nye er at avtalen nå gjøres gjeldende for fire år. – Det er historisk, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. Samtidig var signeringen av denne viktige avtalen den siste embetshandlingen til Elisabeth Enger som jernbanedirektør. Hun har hatt stillingen siden august 2008 og vært sentral i omstillingene av jernbanesektoren.