Jernbanedirektoratet har besvart SJs klage

Jernbanedirektoratet har nå oversendt sitt svar på den klagen SJ sendte inn da Go-Ahead ble tildelt kontrakten for trafikken på Sørlandsbanen. Jernbanedirektoratet finner ikke grunnlag for det SJ klager på.

Jernbanedirektoratet inngikk 30.oktober kontrakt med selskapet GoAhead om togtrafikken på Sørlandsbanen med trafikkstart i 2019. Avtalen omfatter fjerntogene på Sørlandsbanen og lokaltrafikken på Arendals- og Jærbanen. Sj leverte inn en klage på tildelingen rett før karensfristen utløp. Jernbanedirektoratets var på klagen er vedlagt.

Lenke: Svar på SJs klage

Bilde lagt til av bruker Kontrakten ble signert 30.oktober av direktør Magnus hedin i GoAhead Nordic og jernbanedirektør Kirsti Slotsvik (Foto: Njål Svingheim)