Jernbanemuseet kjører tog for turister på Raumabanen

Det siste året har det vært en utfordring for NSB å dekke etterspørselen etter forutsigbar kapasitet til cruisegjester på Raumabanen. Spesielt har etterspørselen fra vintercruisebåtene vært en utfordring. Nå vil Norsk jernbanemuseum kjøre tog for turister når NSB ikke har kapasitet.

Her er "Stålvogntoget" på Dombås st. høsten 2017. (Foto: Norsk jernbanemuseum)

I 2018 har NSB ingen slik ekstra kapasitet på vinteren og Norsk jernbanemuseum vil derfor kjøre tog for cruiseturister på raumabanen 28.februar og 1.mars. Raumabanen og Trollstigvegen er blant hovedårsakene til at cruisegjestene kommer til Åndalsnes. Når Trollstigen er vinterstengt, blir Raumabanen ekstra viktig som opplevelsestilbud. Det lokale reiselivet og cruisenettverket har derfor vurdert om det kan finnes alternativer til NSB, og tok kontakt med Norsk jernbanemuseum, som er operatør for museumstog på det nasjonale tognettet.

Norsk jernbanemuseum har et tog som består av stålvogner som representerer jernbanens tilbud på 1970 – 19990-tallet. Toget består av vogner med høy komfort, det har egen cafévogn og trekkes på Raumabanen av den veljente loktypen Di3. Stålvogntoget har også seks plasser for rullestolbrukere, med rullestolheis for å komme inn. Toget har årlige turer til Rørosmartnan og Åndalsnes med utgangspunkt i Hamar. For øvrig brukes toget på andre turer i regi av Norsk jernbanemuseum og deres samarbeidspartnere, og kan også leies ut med personell.

Historien om turisttogene på Raumabanen
NSB startet med egne tog for cruisegjester i 2008. Før dette var det i noen år et tilbud til cruisegjester i form av museumstog med damplok og trevogner. Dette var et samarbeid mellom Norsk jernbanemuseum, Norsk Jernbaneklubb og det lokale selskapet Raumabanen AS.

Ruter for ekstra tog for cruisegjester 28. februar -1. mars:

Fra Åndalsnes  10:21     Til Bjorli             11:20
Fra Bjorli             11:45     Til Åndalsnes  12:41
Fra Åndalsnes   13:38   Til Bjorli             14:37
Fra Bjorli              15:14     Til Åndalsnes  16:20

Se også: Norsk jerbanemuseum