Jernbanesektoren sitt handlingsprogram vert lagt fram

Jernbanedirektoratet legg mandag fram høyringsutgåva av jernbanesektoren sitt handlingsprogram for perioden frå 2018 til 2029.

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik vil gje ein presentasjon av handlingsprogrammet for pressa.  

Mandag 9. april klokka 13.00 i Jernbanedirektoratet sine lokaler i 20 etg. i Posthuset, Biskop Gunnerus gate 14, Oslo.

For å lette tilgangen til lokala, er det fint om vi får ei påmelding på førerhand.

Kontakt: Kommunikasjonssjef Svein Horrisland, telefon 916 55 155, svein.horrisland@jernbanedirektoratet.no