Jernbanesektorens handlingsprogram legges ut på høring mandag 9. april

Jernbanedirektoratet legger mandag fram høringsutgaven av jernbanesektorens handlingsprogram for perioden 2018-2029.

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik vil gi en presentasjon av handlingsprogrammet for pressen.  

Mandag 9. april klokka 13.00 i Jernbanedirektoratets lokaler i 20 etg. i Posthuset, Biskop Gunnerus gate 14, Oslo.

For å lette tilgangen til lokalene, er det fint om vi får en påmelding på forhånd.

 

Kontakt: Kommunikasjonssjef Svein Horrisland, telefon 916 55 155, svein.horrisland@jernbanedirektoratet.no