Konkurransegrunnlaget for togtrafikken på Bergensbanen og Vossebanen sendt ut

Jernbanedirektoratet har i dag sendt ut konkurransegrunnlaget for togtrafikken i Trafikkpakke 3 Vest til forhåndskvalifiserte togoperatører. Dette gjelder togtrafikken på strekningen Oslo S – Bergen, Bergen – Voss – Myrdal og Bergen – Arna. Tilbudsfrist er 1.august 2019 og oppstart av trafikkpakken er 13.desember 2020.

Fjerntog på Bergensbanen ved Geilo. (Foto: Njål Svingheim)

Alle trafikkpakkene har sin egenart ut fra sine rammebetingelser. I likhet med de to forutgående trafikkpakkene har Jernbanedirektoratet i denne konkurransen satt dagens tilbud som minimumskrav. Det er ønskelig med konkurranse utover minimumskravene. Trafikken på strekningen tildeles det selskapet som har inngitt det beste tilbudet med det beste forholdet mellom kostnad og kvalitet.  I Trafikkpakke 3 vektes kvalitet høyere enn kostnad. I dag drives dagtogene på Bergensbanen på kommersiell basis uten avtale om offentlig kjøp, mens nattogene på Bergensbanen og regiontrafikken på Vestlandet er gjenstand for offentlig kjøp. 

 Trafikkpakke 3 omfatter: 

 • Fjerntog Oslo S – Bergen (inkludert nattog) 
 • Regiontog Bergen – Voss – Myrdal og lokaltog Bergen - Arna 

Målsetting 

 • Mer persontrafikk for den offentlige ressursinnsatsen
 • Flere og mer fornøyde kunder på strekningene Oslo S-Bergen og Bergen-Arna-Voss-Myrdal.
 • Optimal drift og vedlikehold av togmateriell
 • En effektiv og markedsorientert organisasjon
 • Et godt samarbeid med regionale myndigheter og aktører i sektoren
 • Et mest mulig sømløst tilbud mellom persontrafikk som inngår i trafikkpakken og øvrig kollektivtransport

Kontrakten vil ha en varighet på ni år med mulig forlengelse på til sammen to år. Kostnad vil bli vektet 40 prosent og kvalitet blir vektet 60 prosent. Togene som blir tilbudt er de samme togene som brukes i dagens avtale.

 -Vi håper at togoperatørene også finner denne trafikkpakken interessant. Vi anser at strekningene som inngår i trafikkpakken har potensiale med tanke på vekst og utvikling av tilbudet, sier direktør for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet, Hans Kristensen.  

Fakta om pakken: 

 • Avstand Oslo – Bergen over Drammen: 483 km 
 • Antall passasjerer i trafikkpakken i 2017: 2,9 millioner 
 • Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 40 
 • Togavganger 
  • Hverdager: 91 
  • Lørdager: 70 
  • Søndager: 43 
 • Kundetilfredshet 2017 
  • Oslo – Bergen: 81 
  • Bergen – Voss – Myrdal og Bergen – Arna: 75,5

Kontaktpersoner: 

Hans Kristensen, direktør persontrafikkavtaler  916 97291

Svein Horrisland, kommunikasjonssjef  916 55155