Tildeling av kontrakt for trafikkpakke 1-sør skjer i oktober 2018

Tildelingen av kontrakten for togtrafikken på Sørlandsbanen vil skje i oktober i år. Jernbanedirektoratet trenger noe mer tid for en forsvarlig gjennomgang og vurdering av de innkomne tilbudene. Oppstarten med togtrafikken i pakke 1-sør vil dermed skje 15. desember 2019.

Lokaltog på Bryne stasjon, Jærbanen. (Foto: Njål Svingheim)

-Vi har fått inn mange og godt gjennomarbeidede tilbud fra selskaper som vil drive togtrafikken på Sørlandsbanen, sier fungerende direktør for persontrafikkavtaler Svein Horrisland. Trafikkpakken omfatter både fjerntogene på strekningen Oslo – Kristiansand – Stavanger, lokaltogene på Jærbanen i Rogaland og regiontrafikken på Arendalsbanen. -For å sikre kvaliteten i arbeidet med å evaluere tilbudene og likebehandling av tilbyderne har vi behov for noe mer tid, sier Horrisland. Dette betyr også at dagens trafikkavtale med NSB forlenges med et halvt år.

Dette vil også få betydning for konkurranseutsettingen av pakke 2 -nord som omfatter Nordlandsbanen, «Trønderbanen», Meråkerbanen, fjerntogene på Dovrebanen, Rørosbanen og Raumabanen. Denne pakken vil bli forskjøvet med et halvt år slik at tilbudsfristen blir i desember 2018, kontraktstildeling sommeren 2019 og trafikkstart i juni 2020. Planen for trafikkpakke 3 -Bergensbanen blir uendret med trafikkstart i desember 2020.

Konkurranseutsettingen vil da skje etter denne planen:

  • Trafikkpakke 1: tildeling i oktober 2018, trafikkstart i desember 2019
  • Trafikkpakke 2: innlevering av tilbud i desember 2018, tildeling sommeren 2019, oppstart juni 2020
  • Trafikkpakke 3: utsendelse av konkurransegrunnlag 1.kvartal 2019, tildeling av kontrakt desember 2019, oppstart desember 2020 (som planlagt)

  

Kontakperson for media: fg. dir. persontrafikkavtaler Svein Horrisland: 916 55155)