Nord-Norge på skinner

Hver natt ruller fem lange kombitog inn på Ofotbanen og Nordlandsbanen. Det meste av vareforsyningen nordover går på skinner. Sørover sendes stadig mer sjømat fra en næring i kraftig vekst. Nå utredes Nord-Norgebanen igjen, og engasjementet i landsdelen er stort.

Et godstog fra Oslo ankommer Narvik. (Foto: Kalle Punsvik)
– Vi kunne allerede kjørt mye mer gods på tog, sier områdedirektør Thor Brækkan i Bane NOR. Med sete i Narvik har han hovedansvar for både Ofotbanen og Nordlandsbanen og nærhet til både transportører, togselskap og næringsliv i Nord-Norge. Per i dag går det 17 kombitog i uka fra Narvik og 11-12 i uka på Nordlandsbanen.

Når jeg hører at styrking av Ofotbanen og Nordlandsbanen også må inngå som en del av en eventuell utbygging av Nord-Norgebanen, blir jeg veldig glad. Vi må utnytte og utvikle det vi har og samtidig se på framtidige behov, sier Brækkan.

Jernbanedirektoratet har nettopp satt i gang utredningsarbeidet for en baneutvidelse Fauske–Narvik–Tromsø. En mulig trinnvis utbygging skal også vurderes.

Les mer om utredning, planer, forventninger og dagens trafikk på Nordlandsbanen og Ofotbanen.