Ny jernbanedirektør på plass: -Dette blir spennende!

-Jeg har gledet meg til denne dagen, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik som begynte i stillingen som jernbanedirektør 5.mars. Nå gir hun seg selv tre uker på å få en oversikt over og å forstå det viktigste. -Jeg er ikke spesielt tålmodig, avslører hun.

Kirsti Slotsvik begynte som Jernbanedirektør 5.mars. (Foto: Øystein Grue)

Den nye jernbanedirektøren presenterte seg for de ansatte i Jernbanedirektoratet mandag 5.mars. Nå ønsker hun raskt å sette seg inn i det viktigste og det mest strategiske av alt som foregår i Jernbanedirektoratets ansvarsområde. –Innen påske bør jeg ha forstått det meste av de sentrale problemstillingene, legger hun til.

Det er en mange store oppgaver som skal gjennomføres av Jernbanedirektoratet den nærmeste tiden. Blant disse er Handlingsprogrammet for Jernbanesektoren som legges ut på høring i april, og vurderingen av tilbudene som har kommet inn fra selskaper som ønsker å drive togtrafikken på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Hvem som får drive denne trafikken blir presentert i juni.