Arna – Stanghelle: Planprogram ut på høring

Statens vegvesen har sammen med Bane NOR lagt planprogrammet for nye veg og bane fra Arna til Stanghelle ut på høring. Veg og bane på strekningen planlegges som felles prosjekt med statlig plan.

Bilde lagt til av bruker Både Vosse banen og E16 er svært rasutsatt. Her i området ved Bogelia er det flere rasoverbygg for Vossebanen. (Foto: Njål Svingheim)

 

 

Både E16 og Vossebanen er på deler av strekningen mellom Arna og Voss svært rasutsatt. For å få en tryggere ferdsel og samtidig øke kapasitet og framkommelighet på strekningen skal det bygges ny veg og bane. I gjeldende Nasjonal transportplanperiode er strekningen Arna – Stanghelle på 28 kilometer med. Det antydes en mulig byggestart for første etappe i 2022.

For denne strekningen har Statens vegvesen sammen med Bane NOR lagt planprogrammet ut på høring fram til 6.juli.

Lenker: