På siste verset for gammel bane

Det nærmer seg tiden for siste tog på den gamle banen mellom Larvik og Porsgrunn. Den om lag 34 kilometer lange banen fra 1882 som slynger seg langs naturskjønne Farrisvannet og gjennom Bjørkedalen mellom Vestfold og Telemark legges ned fra 7.august.

Idyllisk og utdatert: Snart forsvinner togene fra strekningen langs Farrisvannet. Foto: Njål Svingheim (alle)
Idyllisk og utdatert: Snart forsvinner togene langs Farrisvannet. (Foto (alle): Njål Svingheim)

Selv om det er en naturskjønn strekning som legges ned så er den også helt utdatert som moderne jernbane. Banen var opprinnelig smalsporet slik som resten av Vestfoldbanen fra 1882, og i det vanskelige terrenget betød det den gangen mange krappe kurver. Terrenget er også rasutsatt og toghastigheten er ofte på svært så moderate 50 km/t.

Derfor er det på høy tid at denne strekningen nå avløses av den nye banen fra Farriseidet til Porsgrunn som åpner 24.september. I perioden mellom 7.august og 24.september jobber Bane NOR med å koble inn den nye strekningen.

Straks siste tog har passert på den gamle banen så starter arbeidene med å fjerne kontaktledning, signalanlegg og tekniske installasjoner. De første dagene vil Bane NOR bruke sporet for arbeidsmaskiner i forbindelse med innsamling av utstyr som kan gjenbrukes. Så starter selve rivingen som skjer i en kontrakt mellom Bane NOR og Norsk Jernbanedrift.

Det er ennå ikke avklart om den gamle banen skal sikres som turveg, derfor blir bruer og tunneler sperret for adkomst inntil videre når sporet er fjernet. Det er 14 bruer og 12 tunneler på strekningen.

Den gamle banen er ca 34 kilometer, mens det nye dobbeltsporet er 22 kilometer. Resietiden går ned fra 34 til 12 minutter når den nye banen er innkjørt.
Landets minste: Ved Eikenes holdeplass stopper ett tog i hver retning daglig. Landets minste holdeplass blir snart helt uten tog.
Eikenes er landets minste holdeplass med stopp av ett tog i hver retning daglig. Snart blir togene helt borte.

Det blir en stor overgang fra det utdaterte og svingete enkeltsporet til det moderne dobbeltsporet.

Stor kontrast: Det nye dobbeltsporet åpner 24.september.