Plan for bedre mobildekning i tog

En ny rapport viser at prisen for god mobil- og nettforbindelse rundt og mellom de fire største byene i Norge er tre milliarder kroner. I rapporten foreslås det å bygge ut bedre dekning ut fra landets fire største byer som et første trinn.

(Illustrasjon: Berit Sømme)

Et fullpakket tog med 600 passasjerer, hvor alle vil ha best mulig internett-dekning, utfordrer flere aktører – ikke bare mobiloperatørene. For nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder bruk av smarttelefon, nettbrett og data, og vi regner det som en selvfølge at alt fungerer som hjemme også når vi er på farten.

Den kraftige økningen i togpassasjerer setter både mobiloperatører, togselskap, Norske tog AS og Bane NOR på prøve.

Jernbanedirektoratet har oversendt en plan for bedret mobildekning til Samferdselsdepartementet. Denne planen beskriver nåsituasjonen, samt belyser hvordan de togreisende i Norge kan få bedre og tilfredsstillende mobildekning.

Planen er utarbeidet i samråd med Bane NOR, Norske tog, Telenor, ICE og Telia. Formålet med planen er å skaffe en grundig oversikt over dagens dekningssituasjon for de reisende og deretter analysere mulige utbedringer og få oversikt over de nødvendige tiltak som må iverksettes i regi av jernbaneaktørene og teleoperatørene samt de tilknyttede kostnader for å oppnå tilfredsstillende mobildekning på de ulike togstrekningene over hele landet.

Vedlegg: Plan for bedre mobildekning i tog

Les mer om saken: Jernbanemagasinet