91% punktlighet i 2017

Bane NORs punktlighetsstatistikk viser at 91% av alle persontog var i rute ved ankomst endestasjonen i fjor. Dette er på samme nivå som i 2016. Målsettingen er at minst 90% av togene skal være i rute.

Mye snø på Østlandet har skapt utfordringer for punktligheten i starten på 2018. (Foto: Njål Svingheim)

 Bane NORs statistikk viser også at punktligheten i rushtrafikken er i bedring. I 2017 var punktligheten i tidsrommet fra kl 07 – 09 og fra kl 15 – 17 på 86%, noe som er en bedring på 0,7%.

I godstrafikken var det også en klar bedring i punktlighetstallene. Samlet sett var 80,2% av godstogene i rute i 2017, en framgang på 1,4 %. Særlig er Bane NOR fornøyd med at avgangspunktligheten fra Alnabruterminalen i Oslo er merkbart bedre. Det påvirker trafikken over hele jernbanenettet.

Bane NOR presenterer samtidig en kurve som viser sammenhengende punktlighetsforbedring siden 2011 og viser til at den økte satsingen på vedlikehold gir gode resultater. Likevel var det i 2017 to svake måneder, august og september, som viser at det fortsatt er utfordringer. Det samme gjelder starten på 2018 som har vært langt under målsettingene. En viktig årsak her er mye snø og vintervær.

Se også:

Fjerntogene regnes som i rute ved ankomst inntil 6 minutter etter rutetid, for lokal- og intercitytog er marginen inntil 4 minutter.

Diagram 2011 - 2017 (Bane NOR)