Kirsti Slotsvik skal lede Jernbanedirektoratet

Kirsti Lovise Slotsvik ble i Statsråd fredag 26.januar tilsatt som direktør for Jernbanedirektoratet. Hun begynner 5.mars. -Jobben i Jernbanedirektoratet er for meg en flott mulighet som jeg gleder meg til å fatt på, sier Kirsti Slotsvik.

Kirsti Slotsvik. (Foto: Olav Helge Matvik/Kystverket)

Jeg vet at det finnes mange dyktige folk innen jernbane som det blir inspirerende å samarbeide med, sier Slotsvik. Allerede 5. mars vil hun være på plass i Jernbanedirektoratet. Kirsti Slotsvik har omfattende erfaring fra samferdselssektoren, og peker på hvor inspirerende det har vært å være med på den store veksten sektoren har opplevd, - ikke minst når det gjelder jernbane. -En av de viktige oppgavene framover blir å få på plass det som gjenstår i jernbanereformen. -Alt er jo ennå ikke ferdig støpt, sier Kirsti Slotsvik.

- Jernbanedirektoratet skal videreutvikle norsk jernbane og har viktige oppgaver med å sørge for at sektoren drives effektivt. Når vi nå ansetter Kirsti Lovise Slotsvik som direktør for Jernbanedirektoratet får vi en dyktig leder med bred erfaring fra både Statens vegvesen og Kystverket, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Kirsti Slotsvik har vært kystdirektør i Kystverket siden 2007. Hun har bakgrunn som ingeniør og prosjektleder og har vært distriktsvegsjef og trafikksjef i Statens vegvesen region Midt. Slotsvik er 55 år gammel og utdannet cand. agric i landskapsarkitektur ved Norges Landbrukshøgskole. Hun har senere gjennomført ulike lederutviklingsprogram via Statens vegvesen og Forsvarets høgskole. Stillingen som jernbanedirektør er en åremålsstilling på seks år.