Statsråden testet fasilitetene hos Norsk jernbaneskole

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen testet både togsimulator og dronefotografering hos Norsk jernbaneskole tirsdag 15. mai. Statsråden fikk informasjon om skolens undervisning og praktiske tilnærming med tekniske øvingsanlegg. Ved årsskiftet vil deler av Jernbaneskolen overføres til Bane NOR.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen testet simulator hos Norsk jernbaneskole. Foto: Harry Korslund

- Veldig spennende, sa Solvik-Olsen etter besøket. – Jeg har møtt mange hyggelige folk og har sett på skolens ulike fasiliteter. Bane NOR, leverandører og øvrige aktører i jernbanesektoren er avhengig av opplæring og kompetanseutvikling som Norsk jernbaneskole leverer innenfor jernbanefag og trafikkutdanning.

I fjor gjennomførte Jernbaneskolen 61 500 undervisningsdager fordelt på 9 500 kursdeltakere og studenter. Jernbaneskolens kurs- og utdanningstilbud innen jernbanefag og trafikkutdanning skal overføres fra Jernbanedirektoratet til Bane NOR fra 1. januar 2019. Lokførerutdanningen vil fremdeles være organisert under Jernbanedirektoratet.

Om overføringen til Bane NOR sier Solvik Olsen: - Vi har lyttet til Jernbanedirektoratet og håper dette blir bra både for Bane NOR og direktoratet, men ikke minst for de som jobber her og de som skal ta sin utdannelse her. - Norsk jernbaneskole har lange og stolte tradisjoner som et kompetansesenter for jernbanesektoren i Norge, sier Beate Hamre Deck, HR-direktør i Bane NOR. - I Bane NOR ser vi på dette som en stor mulighet som vil styrke vårt arbeid med kompetanseutvikling. - Dette er mitt andre besøk ved skolen, og jeg er veldig imponert av profesjonaliteten og de flotte fasilitetene, sier Hamre Deck. - Jeg er ydmyk til den jobben som gjøres på skolen for å sikre at jernbanesektoren får nødvendig opplæring og har riktig kompetanse.

- Den neste 10-årsperioden vil Bane NOR ha et rekordhøyt aktivitetsnivå rundt utbygging, drift og vedlikehold av infrastrukturen. I tillegg vil vi innføre mye ny teknologi og digitalisere signalsystemet. Dette vil endre måten vi jobber og samhandler på, som igjen vil medføre nye krav til kompetanse og endringer i hvordan vi driver opplæring, sier Hamre Deck. - Bane NOR vil derfor satse betydelig på kompetanseutvikling i årene framover. - Vi skal bli mer systematiske og forutsigbare i måten vi planlegger og gjennomfører kompetanseutvikling på, og vi er nysgjerrige på nye innovative læringsmetoder. I dette arbeidet vil Norsk jernbaneskole bli viktig.

(Tekst: Annica Elisabeth Fiedler, Bane NOR)