Stoppmønster på Sørlandsbanen

I forbindelse med konkurranseutsettingen av persontrafikken på Sørlandsbanen er det fra en rekke kommuner blitt reist spørsmål ved om noen stasjoner kan bli uten togstopp. Jernbanedirektoratet presiserer at ingen stasjoner på Sørlandsbanen skal legges ned som følge av konkurranseutsettingen. Alle stasjoner som i dag har togstopp skal fortsatt betjenes.

Fjerntog på Sørlandsbanen på bru over Sauerelva mellom Nordagutu og Gvarv. (Foto: Njål Svingheim)
Et viktig evalueringskriterium blir hvilken satsingsplan operatørene har for å skaffe flere kunder , og Jernbanedirektoratet legger til grunn at togtilbudet på Sørlandsbanen skal være minst like bra som i dag.

For å rydde all tvil om dette av veien er også konkurransegrunnlaget for Sørlandsbanen gjort tydeligere på dette punktet.

Følgende stasjoner skal betjenes av alle fjerntog på Sørlandsbanen:

Oslo S

Marnardal

Lysaker

Storekvina

Asker

Sira

Drammen

Moi

Kongsberg

Egersund

Nordagutu

Bryne

Sandnes sentrum

Nelaug

Stavanger

Kristiansand

 

Listen er utvidet med Nordagutu stasjon i forhold til dagens trafikkavtale.

I tillegg er det stilt krav om at følgende stasjoner også skal betjenes:

Lunde

Nodeland

Drangedal

Breland

Neslandsvatn

Audnedal

Gjerstad

Snartemo

Vegårshei

Gyland

Vennesla

Jåttåvågen

Disse stasjonene på Sørlandsbanen har heller ikke i dag krav til fast stopp for alle tog, men i praksis er dette stort sett gjennomført.   

Det som er et nytt krav er at alle endringer i stoppmønsteret i forhold til i dag skal godkjennes av Jernbanedirektoratet etter forutgående dialog med den aktuelle fylkeskommunen.

Jernbanedirektoratet har nå presisert i konkurransegrunnlaget at Nordagutu stasjon skal ha stopp av alle tog. (Foto: Njål Svingheim)