Trafikkavtalen med Go-Ahead signert

Jernbanedirektoratet signerte tirsdag 30.oktober trafikkavtalen med Go-Ahead Norge om trafikken på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. -En stor dag for oss og nå går vi i gang for fullt med arbeidet foran trafikkstarten i desember 2019, sier adm. dir Magnus Hedin i Go-Ahead Nordic.

Adm dir i Magnus Hedin i Go-Ahead Nordic og Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik signerte trafikkavtalen for Sørlandsbanen. Jærbanen og Arendalsbanen 30.oktober. (Foto: Njål Svingheim) 

Samtidig med selve signeringen av den omfattende avtalen om trafikken på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen benyttet Go-Ahead anledningen til å presentere litt mer av hva som ligger bak tilbudet og hvordan de kommer til å satse på strekningene. -Vi har arbeidet mye med dette og brukt mye tid på å møte folk lokalt, forteller Magnus Hedin. Den lokale forankringen og følelsen av tilhørighet på Sørlandet og i Rogaland er svært viktig for oss. Vi ønsker både å forstå lokale ønsker, identitet og behov, samtidig som tildelingen av kontrakten er en bekreftelse på at vi har blitt forstått, sier han.

Sørtoget skal kjøre på Sørlandsbanen

Go-Ahead kommer til å markedsføre togtilbudet på Sørlandsbanen under vignetten Sørtoget. Togene får et nytt interiør i varme farger og med et enkelt formspråk. Cathrine Elgin leder nå arbeidet foran oppstarten. Hun understreker at alt de gjør har et mål om å skape en bedre togopplevelse, en enklere reise og et bedre tilbud. Det skal også bli bedre for de ansatte, lover hun. – Det er trist å tenke at mange ansatte på Sørlandsbanen nå kan være bekymret for arbeidsplassen sin. Det er det ingen grunn til, og vi har en god dialog med både Jernbaneforbundet og Lokomotivmannsforbundet, forteller Elgin.

Togene vil få en ny og bedre innredning.

Nyheter

Når det gjelder selve tilbudet som kommer når Go-Ahead overtar trafikken vil nyhetene bli presentert etter hvert som oppstarten nærmer seg, men noe ble allerede klargjort nå:

  • Det blir nye ekspressavganger om morgenen i begge retninger mellom Oslo og Kristiansand og Kristiansand og Stavanger
  • Det lanseres et Pluss-tilbud med bredere seter og høy grad av komfort, samt mulighet for å sitte alene
  • Det blir fast to-tomers frekvens mellom Oslo S og Stavanger
  • Det blir bedre korrespondanse til/fra Arendalsbanen
  • Det innføres egne dag-kupeer ved at sovevognene også kjøres i ett togpar på dagtid. Disse kan reserveres også som dag-kupeer

På Jærbanen blir det økt frekvens i helgene, det blir en ny og tidligere ankomst til Stavanger om morgenen og regiontogene blir integrert i pendlertilbudet på Jæren. -Vi kommer også til å satse mye på bedre informasjon og håndtering ved avvik i trafikken, sier Cathrine Elgin. -Vi klarer ikke å oppnå suksess med dette uten at alle aktørene samarbeider, understreker hun. Go-Ahead varsler at selskapet vil ta rollen som brobygger. Hele tilbudet vårt er basert på et godt og tett samarbeid med Entur, Norske Tog, Bane NOR og Kolumbus, sier hun.

SJ leverte for øvrig inn en formell klage på tildelingen av kontrakten til Go-Ahead Norge. Det ble ikke funnet at denne klagen ga grunn til å la være å undertegne kontrakten. Klagen blir nå behandlet på vanlig måte og en konklusjon vil trolig foreligge i løpet av 14 dager.

Cathrine Elgin skal nå lede arbeidet med å klargjøre oppstarten for Go-Ahead på Sørlandsbanen.