Utstillingen Spor i jord viser middelalderutgravingene

I Oslo ladegård fortelles det nå om middelalderfunnene som er gjort i forbindelse med byggingen av jernbanen gjennom Gamlebyen i Oslo.

Tog gjennom Gamlebyens middelalderruiner.

Det er utgravningene både fra da den første jernbanestrekningen til Østfold ble bygd i 1877 og senere utbygging av sporene og skiftetomtene som vises sammen med det som er dukket opp i forbindelse med utbyggingen av Follobanen i dag.


Gamle funn og ny kunnskap

– Vi ønsker med denne utstillinga å vise foto av noen av de mange og flotte funnene som ble gjort i en tid da det ikke fantes retningslinjer for arkeologiske utgravninger, sier utstillingsansvarlig Bjørg Eva Aasen ved Norsk jernbanemuseum om de første arkeologiske utgravingene som ble gjort da jernbanen gjennom Gamlebyen ble bygget.


Utstillingen forteller også om den nye kunnskapen man har fått som følge av utgravingene som gjøres i forbindelse med byggingen av Follobanen i dag.


Norsk jernbanemuseum, Oslo kommune ved Middelalderkontoret, NIKU, Riksantikvaren og Bane NOR har samarbeidet om utstillingen.


Åpent i helgene

Utstillingen varer fram til ut september 2018 og åpningstidene følger Oslo ladegårds åpningstider: lørdager og søndager klokka 12.00–16.00.

 

Foto fra utstillingen i Oslo ladegård.

Foto fra utstillingen i Oslo ladegård.