Travelt på viktig beredskapsterminal i Mosjøen

Lørdag 21.april gikk det et større ras på Nordlandsbanen mellom Mosjøen og Drevvatn stasjoner. En hel jernbanefylling raste ut etter mye snøsmelting og nedbør. Inntil banen er bygd opp igjen på rasstedet må alle godstogene lastes og losses i Mosjøen.

 Alle godstog på Nordlandsbanen lastes og losses i Mosjøen mens banen er stengt mellom Mosjøen og Drevvatn stasjoner. Alternativet ville vært lastebiler hele strekningen. (Foto: Njål Svingheim)

(Oppdatert: Nordlandsbanen ble gjenåpnet lørdag 28.april).

Som kjent er det etablert beredskapsterminaler for godstrafikken flere steder på hovedstrekningene. I Mosjøen ble det etablert en slik terminal for et par siden. I tillegg til å fungere som ordinær godsterminal er det også lagt til rette for å kunne håndtere større mengder gods ved driftsavvik. Denne uken er det på grunn av linjebruddet nord for Mosjøen uvanlig stor aktivitet på terminalen.

Bane NOR opplyser at arbeidene med å bygge opp igjen rundt 8000 kubikkmeter jernbanefylling med sprengstein går etter planen og at de regner med å kunne åpne banen igjen midt på dagen fredag.

Gjennom flere år har det pågått et større program med å forsterke Nordlandsbanens løsmassefyllinger. Dette arbeidet skal fortsatt pågå i flere år framover.

Persontrafikken går for øvrig med busser mellom Mosjøen og Mo i Rana mens banestrekningen er stengt.

Arbeidet med å bygge opp igjen jernbanefyllingen er godt i gang. (Foto: Bane NOR)

Nordlandsbanen har mange løsmassefyllinger og det pågår et program for å forsterke disse med bedre drenering og sprengstein. Her er en ferdig forsterket fylling sør for Mo i Rana. (Foto: Njål Svingheim)