Avtale om rute- takst og billettsamarbeid i Hordaland

Jernbanedirektoratet har inngått avtale om rute- takst- og billettsamarbeid med Skyss i Hordaland. Avtalen innebærer en utvidelse av dagens samarbeidsavtale mellom Skyss og NSB, og gjør det enklere å reise kollektivt.

Målfrid Vik Sønstabø i Skyss (tv) og Hanne Bertnes Norli i direktoratet signerte avtalen om rute, takst og billettsamarbeid i Hordaland. (Foto: Erik Kolbjørnsen) 


Bakgrunnen for avtalen er et felles ønske om å gjøre det enklere å reise kollektivt. -Målet med samarbeidet er å øke andelen som reiser kollektivt i Hordaland, sier direktør for marked og samfunn Hanne Norli i Jernbanedirektoratet og direktør Målfrid Vik Sønstabø i Skyss.

Togtrafikken i Hordaland legges ut på anbud gjennom Trafikkpakke 3. Trafikkstarten er satt til desember 2020, og fra samme tidspunkt vil den nye samarbeidsavtalen gjelde.
Avtalen betyr at dagens tilbud med enhetstakst i Bergen (Bergen–Arna–Trengereid) videreføres med ny togoperatør. Den nye avtalen utvider også samarbeidet slik at dagens løsning med kombinasjonsbillett for buss og tog utgår, og erstattes ved at samarbeidet om enhetstakst utvides slik at Skyss sine periodebilletter kan benyttes på hele strekningen Bergen–Voss.

Skyss og Jernbanedirektoratet vil søke å samordne og utvikle kollektivtilbudet slik at Skyss’ og den fremtidige togoperatørens rutetilbud danner et best mulig og sammenhengende transporttilbud.