Bane NOR: Follobanen blir forsinket og dyrere

Åpningen av Follobanen blir forsinket med ett år og kostnadene øker til 30,7 milliarder kroner. Bane NOR opplyser at hovedårsaken til både forsinkelsen og kostnadsøkningen er hevingen av kontrakten med entreprenøren Condotte for ett år siden.

Follobanens innføring til Oslo S. (Illustrasjon: Via Nova/Bane NOR) 
-Gjennom hele 2018 har prosjektet jobbet målrettet for å kunne sikre ferdigstillelse etter opprinnelig plan, men en samlet gjennomgang som nylig ble avsluttet, konkluderer med at dette ikke er realistisk og at prosjektet ferdigstilles i 2022, sier prosjektdirektør Per David Borenstein i Follobanen. -Bane NOR har fulgt opp anleggsarbeidet i Follobaneprosjektet tett i hele 2018 og har satt inn flere tiltak for å redusere konsekvensene av kontrakthevingene. Dessverre har vi ikke klart å hente inn alle forsinkelsene, sier konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund.

Follobaneprosjektet er en del av Intercity-utbyggingen og vil gi 11 minutters reisetid mellom Oslo og Ski når det står ferdig, hvilket er en halvering av reisetiden. Utbyggingen er nå 72 % ferdigstilt mot prosjektmål på 79 %. Hovedårsaken til forsinkelsen er at en av entreprenørene, Condotte, fikk økonomiske problemer i 2017. Dette medførte at Bane NOR besluttet å avslutte samarbeidet med det italienske selskapet i januar 2018. Bane NOR tok umiddelbart hånd om sikkerhetskritisk arbeid, før nye kontrakter ble lyst ut og signert.

Problemene med Condotte har kostet Bane NOR 1,6 milliarder kroner. I tillegg har arbeid med grunnforholdene på Follobanen vist seg å være mer utfordrende enn forventet. Bane NOR vil be om at kostnadsrammen foreslås økt i forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 2019 med 7,7 % fra 28,5 milliarder kroner til 30,7 milliarder kroner (2019-kroner) for å ferdigstille Follobanen.Åpning av Follobanen flyttes fra desember 2021 til desember 2022.

-Svært uheldig

-Det er svært uheldig når det oppstår komplikasjoner i store og viktige utbyggingsprosjekt, sier samferdselsminister Jon Georg Dale. Jernbanedirektoratet vil nå gå gjennom bane NORs anbefaling for å sikre at alle relevante handlingsalternativ med tanke på å unngå og å redusere de negative konsekvensene av saken er gjort. Deretter vil direktoratet legge saken fram for Samferdselsdepartementet.

Se også: Bane NOR