Jernbanedirektoratet vurderer nye nattog

Jernbanedirektoratet er i full gang med vurderinger av hvordan nattog-tilbudet bør være i framtida. De nåværende sovevognene må byttes ut om få år, og flere løsninger er aktuelle.

Heidi Midtun er prosjektleder for utredning av av framtidas nattogtilbud i Norge. (foto: Njål Svingheim)

Heidi Midtun er prosjektleder for utredning av av framtidas nattogtilbud i Norge. (foto: Njål Svingheim)

Vurderingene som nå gjøres i Jernbanedirektoratet omfatter alle nattogstrekningene i Norge. Norske tog AS eier 20 sovevogner og alle disse går i trafikk på strekningene fra Oslo til Stavanger, Bergen, og Trondheim og mellom Trondheim og Bodø.

-Vi jobber nå med å analysere resultatene fra en stor undersøkelse av hva slags nattogtilbud folk ønsker seg, sier prosjektleder Heidi Meyer Midtun. I undersøkelsen har vi spurt både de som allerede i dag bruker nattog, og vi har spurt folk mer generelt om hva de mener et nattogtilbud bør inneholde, sier Midtun.

Samtidig med å kartlegge ønsker og behov her i landet undersøker vi hva som tilbys i andre land. Det vi ser er at det i noen land fortsatt satses på tradisjonelle sovevogner, mens det i andre land ikke satses på det. Alle togtyper kan ha ulike innredninger, både med og uten oppredde senger. Det er mange mulige løsninger som kan legge til rette for å reise om natten, sier hun.

I løpet av høsten skal Jernbanedirektoratet legge fram en anbefaling om hva slags nattog vi bør satse på her i landet i framtida. -Vi ser at kapasiteten på dagens sovevognstilbud er for liten, og vår målsetting er å få fram et forslag som både tar hensyn til passasjerenes ønsker og som kan driftes på en god måte av operatøren, sier Midtun.

Dagens 20 sovevogner av typen WLAB2 ble levert fra 1986 og er altså modne for utskifting i løpet av 5 -8 år. Nye sovevogner vil trolig ha en byggetid på fire -fem år. Det betyr at et grunnlag for å fatte beslutninger om hvilket nattogtilbud Norge skal ha snart må være klart.

Dagens 20 norske sovevogner har 15 kupeer hver med to senger. (Foto: Njål Svingheim)