Klart for byggestart for to nye prosjekter på Vestfoldbanen

Stortinget har vedtatt at prosjektene Drammen – Kobbervik og Nykirke – Barkåker på Vestfoldbanen kan startes opp. Når de er fullført kan det kjøres fire tog i timen på Vestfoldbanen til og fra Tønsberg.

Klarsignal for mer dobbeltspor og økt kapasitet på Vestfoldbanen. (Foto: Njål Svingheim) 
Klarsignal for mer dobbeltspor og økt kapasitet på Vestfoldbanen. (Foto: Njål Svingheim)

Til sammen skal det bygges 24 kilometer med nytt dobbeltspor og med disse prosjektene blir det sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg. Byggestart på prosjektene vil skje høsten 2019.

I Drammen skal det bygges 10 kilometer med dobbeltspor og en ny seks kilometer lang tunnel ut av byen. Utbyggingen omfatter også ombygging av Drammen stasjon, dobbeltspor til Gulskogen og ny stasjon der. Fra Nykirke sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg skal det bygges 14 kilometer med dobbeltspor, og ved Skoppum skal det bygges ny stasjon med tre spor, parkeringsanlegg og gode forbindelser til gang- og sykkelveger.

Når begge anleggene er fullført i 2025 kan det kjøres fire tog i timen til og fra Tøndberg, noe som er en dobling av dagens kapasitet. Samlet kostnad for prosjektene er til sammen på vel 19 milliarder kroner.