Nattogtilbudet i Norge anbefales utvidet

Jernbanedirektoratet anbefaler i en ny rapport at tilbudet på nattogene i Norge utvides og blir mer tilpasset passasjerenes ønsker. Det er stor etterspørsel etter soveplasser og belegget er på 87 til 100% på nattogstrekningene.

Nattoget fra Trondheim har her nettopp ankommet Bodø. (Foto: Njål Svingheim)

-Ja vi er tydelige på at vi fortsatt bør ha nattog på fjernstrekningene våre og på at tilbudet bør bli bedre, sier leder for gruppa som har utredet nattogets muligheter nærmere, Heidi Meyer Midtun. Utredningsgruppa har konkludert med at nattogene bør ha bedre tilrettelagte tilbud for de ulike kundegruppene og at kapasiteten bør økes i tråd med økende etterspørsel.

Tydelige ønsker
-Vi har gjort en kundeundersøkelse der vi tydelig ser at folk ønsker seg bedre tilrettelagte tilbud på nattogene, sier Midtun. Norske Tog må i løpet av få år bestille nye vogner til nattogene fordi dagens vogner har en anslått gjenværende levetid på ca åtte år. Det aller mest tydelige ønsket er at mange vil ha tilgang hvilestoler om natten. -Dette kan da være stoler som kan legges mye lenger ned og ha en komfort liknende businessclass på langdistanse-flyruter, sier prosjektlederen. Allerede i neste års statsbudsjett er det satt av penger til om bygging av vogner som et strakstiltak for å øke kapasiteten. Norske Tog er derfor i full gang med å se på løsninger der eksisterende sittevogner bygges om til hvilestolvogner for nattogene. Videre ser vi at mange vil ha enkeltkupeer med køyer og enten tilgang til eller egen dusj og wc på kupeen. I dag er det et stort problem at det er for få sovevogner og dermed vanskelig å skaffe seg en sovekupe på kort varsel.

-Det er derfor tydelig at dagens tilbud der en enten må ha en egen kupe eller sitte gjennom natten i ordinære vogner ikke svarer ut folks ønsker og behov godt nok, forklarer Midtun. Det bør innføres en større bredde tilbudet både med hensyn til kapasitet og prisnivå.

Prosjektleder Heidi Meyer Midtun.

Tas inn i materiellstrategi
Prosjektet har kartlagt ulike mulige nattog-opplegg som nå kjøres rundt om i Europa. Vår utredning og anbefaling blir nå tatt videre med i arbeidet med å legge grunnlag for hva slags togmateriell vi skal ha på fjerntogene i Norge i årene framover, sier prosjektlederen. Her er det også gjort undersøkelser på hvor omfattende en innføring av to-etasjes vogner for nattogene vil være med hensyn til infrastrukturen. Foreløpige undersøkelser viser at dette vil kunne være mulig med nokså beskjedne tiltak. Slike to-etasjes vogner for nattog vil kunne gjøre økonomien i nattogtrafikken bedre, da slike vogner rommer flere soveplasser. -Det er også viktig at nattogenes vogner kan benyttes om dagen og slik gjøre økonomien i en anskaffelse av nytt togmateriell bedre, sier Midtun.

Vedlegg: Rapport med vurderinger og anbefalinger om nattog i Norge