Nye aldersgrenser for barn på tog i hele Norge

Jernbanedirektoratet har blitt enig med NSB om å innføre bedre ordninger for barn og ungdom fra 27. januar i år. Barn vil nå kunne reise gratis fram til de fyller 6 år. Grensen var tidligere satt til 4 år. Videre får barn og ungdom 50 prosent rabatt på toget helt opp til den dagen de fyller 18 år. Denne grensen har til nå vært 16 år.

Bedre ordninger for barn og unge på toget i hele landet. (Foto: Njål Svingheim)
-Gjennom lavere billettpriser for barn og ungdom vil vi bidra til at unge tidlig etablerer gode kollektive reisevaner som de vil ta med seg videre som voksne, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik.
De nye aldersgrensene vil også gjelde på de banestrekningene som etter hvert blir konkurranseutsatt.
Flytoget har egne ordninger for barn.